Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

ve

kişiselleştirilmiş farklı hizmetler

sunabilecek duruma

geliyor.

DTS gücü ile sektörün en önemli çıkmazı

fiyattan reka-

bet

yerini

kaliteli hizmet

sunarak,

müşteriye katma değer

sağlayarak hizmetten rekabete

bırakıyor.

Doğrudan

tazmin sistemi

gücü ile şirketler, zorunlu trafik sigor-

tası

müşterilerini elde tutma

yeteneğine sahip olacaklar.

Organize sigortacılık suistimali

suçunu işleyenlerin

en

büyük düşmanı

ve yeni kurulan suistimali engelleme büro-

sunun en önemli

araştırma ve tespit aracı

ve gücü

suisti-

mali engelleme sistemi

olacak. Bu iki önemli uygulama ile

sigortacılığın doğası değiştirilerek ve ezber bozularak yeni

Türkiye’ye yakışır yeni sigortacılığa adım atmış oluyoruz.

Yeni Türkiye’de yeni sigortacılık ve SBM’nin yeni uygulama-

ları ile sigorta sektöründe büyüme, gelir ve karlılık artışının

sağlanması beklenmektedir.

SBM GÜCÜNÜ;

keşfetmeye, kullanmaya ve takip etmeye

devam edin.

Saygılarımla

industry, the companies will now be able to offer

personalized and value added services

to their customers.

With the DTS advantage, the approach of

price based

competition

, a major dead-end for the sector, is replaced

by

service based competition

by providing

added value

to customers

as a result of

quality service.

With the

Advantage brought about by

direct compensation system

,

companies will have the ability to

maintain

their liability

insurance customers. The most important

research tool

and power of the newly established fraud prevention

department, which is

the greatest enemy

of those

committing

organized insurance fraud

, will be the

fraud

prevention system

. With these two applications the nature

of insurance business will be changed and the era of new

insurance notion well deserved by our country will be

started. In the New Turkey, with the new insurance notion

and novel practices of SBM an increase in growth, revenue

and profitability is expected.

Continue to discover, use and follow SBM’s potential.

With Regards

Türkiye’de her alanda çokbüyük fırsat, çok

fazla potansiyel ve büyükbir güç olduğu

dış piyasalar ve yabancı yatırımcılar

tarafından ifade edilmektedir.

All foreignmarkets and investors indicate

that Turkey offers big opportunities and great

potential in all areas.

GİRİŞ

INTRO