Previous Page  40 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 76 Next Page
Page Background

40

SBM’de Test ve Sürüm Yönetİmİ

Test süreçlerİ ALM İle takİp altında!

TESTING AND VERSION MANAGEMENT TEST PROCESSES ARE UNDER

CONTROL WITH ALM AT SBM!

Yazılım Testi Nedir?

Yazılım testi; bir yazılım, cihaz veya sistemin tamamının

veya belirli bir kısmının gereksinimleri karşılayıp

karşılamadığını, uygun şekilde hazırlanmış test senaryoları

sayesinde öğrenme ve ilgili ekiplere raporlama amaçlı

yapılan çalışmalardır.

Yazılım Kalitesi”

ile “

Yazılım Testi”

bir bütündür. Yazılım

Test süreci sonunda ortaya çıkan raporlamalar yazılım

kalitesinin en önemli parçasıdır. Kaliteli yazılımlar, kabul

edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında

bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri

karşılayabilenve sürdürülebilir özellikleresahipyazılımlardır.

Kalite kavramı göreceli bir kavram olduğundan müşterinin

kim olduğuna ve tasarımda hedeflenen unsurlara bağlı

olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle kaliteyi

ölçebilmek için nesnel yöntemler olmalı ve yansız

değerlendirmeler yapılmalıdır.

Yazılım Testi Neden Gereklidir?

Geliştirilen yazılımlarda, insan kaynağı olduğu müddetçe

hata kaçınılmazdır. Kaynağı ve sebebi değişmekle birlikte

çeşitli hatalar ortaya çıkabilir. Test edilecek uygulamanın

kullanım alanı ve önem derecesi göz önüne alındığında,

hatalı bir kod çalıştırılırsa sistem beklenen fonksiyonları

gerçekleştiremez veya başarısız olur. Ayrıca üretilen

yazılımları yeterince test etmeden müşterilerinin hizmetine

sunan firmalar, olası yazılım hataları sonucunda itibar

kaybedecekleri gibi müşterilerine tazminat ödemek

durumunda da kalabilirler.

What is software testing?

Software testing is a collection of activities carried out in the

organization at the individual or team level in order to determine

and learn weather or not the whole or a part of a device or system

meets the requirements using relevant test scenarios and to

report the results to relevant teams.

Software Quality

” and “

Software Test”

complete each other.

Reports that come out as a result of the Software Testing

process are the most important component of software quality.

Quality software are those that are error-free at an acceptable

level, can be completed and distributed in a timely manner within

the planned budget, can meet requirements and/or expectations

and have sustainable features. Because the concept of quality is

a relative one, it varies depending on who the customer is and

the factors targeted in terms of design. Thus, there should be

objective methods to measure quality and objective evaluations

should be made.

Why is Software Testing Required?

With the software developed, errors are inevitable as long as

there’s human factor involved. While their sources and reasons

might vary, there may be a variety of errors. When the area of use

and level of importance of the application to be tested is taken

into account, it is clear that in case of running an erroneous code,

the systemwould fail to carry out the expected functions or would

crash. In addition companies that launch their software for use by

their customers without testing them adequately, are faced with

the risk of degrading their reputation and may find themselves in

situations where they may have to indemnify their customers for

the losses or damages they might incur.

Yasemin GÜNEY

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW