Previous Page  57 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 92 Next Page
Page Background

55

SBM’DEN

FROM SBM

ve projelere ilişkin olası riskleri minimize ederek ERP

uyarlamasını Merkezimize entegre ettik ve proje takvimine

uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak 2015 yılı

SAP Kalite Ödülleri’nde “Hızlı İmplementasyon” ödülüne

layık görüldük.

Proje Ekibinden…

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde üç temel SAP

modülünün implementasyonu gerçekleştirilmiştir. Sırasıyla

İnsan Kaynakları (HR), Malzeme Yönetimi (MM) ve

Muhasebe (FI) modülleri.

İnsan Kaynakları (HR) Suat Taştekin

SAP HR Modülü implementasyonu ile Sigorta Bilgi ve

Gözetim Merkezi’nde personel işe alma sürecinden

başlayarak, personel ile ilgili olabilecek tüm süreçlerin yer

aldığı bir sisteme sahip olduk. SAP İnsan Kaynakları Modülü

son derece esnek bir yapıya sahiptir ve, kurumumuzda

yer alan tüm İnsan Kaynakları süreçlerini içerecek

şekilde tasarlanması sağlanmıştır. SAP HR Modülü’nde

personelimizin her türlü verisini saklayabilir, firma içi ve

firma dışı eğitim ve aktiviteleri organize edebilir, bordro ve

yasal raporlarını çıkartabilir, değerlendirmelerini yapabilir hale

geldik. SAP HR Performans Değerlendirme Modülü’nün

de implementasyonu ile KPI hedeflerinin belirlenebildiği,

kurumsal, bireysel ve takım hedeflerinin ölçülebildiği bir

yapıya sahip olduk. SAP HR Modülü’nde yer alan 360

Performans ile de, çalışanların peer seviye, yönetici seviye,

takım içi ve dışı belirlenen personel tarafından tasarlanan

yetkinliklerinin değerlendirilebildiği özgün bir Performans

Değerlendirme Sistemi işler hale geldi.

SAP HR Modülü ile uçtan uca tüm İnsan Kaynakları

süreçlerini ortak platformdan takip edebiliyoruz. Muhasebe

entegrasyonu ile hazırlanan bordro ve icmal raporları

Finans Birimi tarafından kaydı alınarak, mali merkezli

bütçe takibi de kolay yapılır hale geldi. Personel Bütçe,

Eğitim Bütçe, Performans Bütçe vb tüm İnsan Kaynakları

bütçe kalemlerinin ve anlık takiplerle Üst Yönetim’e

raporlanabildiği eşsiz bir yapıya SAP ile sahip olduk. SAP’de

yapılan tüm değişiklikler log kayıdı ile silinmemekte, her

türlü suistimallerin önüne geçilebilmektedir. Görevlerin

Ayrılığı İlkesi (Segregation of Duties) ile İnsan Kaynakları

çalışanları sadece ilgili oldukları modüllere giriş yetkileri

tanımlanmış, İK Süreçlerinin gizlilik prensibi ile etkin

yönetimi mümkün olmuştur. SAP HR’da personelimiz

kan grubundan, iş yerindeki back up personeline, kişilik

envanterinden, hangi kuşak çalışan olduğunun yer aldığı

tüm verileri tek tuş ile görülebilmektedir.

Malzeme Yönetimi (MM) Fatih Altay

SAP uygulamasının kullanıma başlanması sonrası satın

factors and minimizing potential risks of the project and

completed it in line with the project calendar and received the

‘Fast Implementation” award at 2015 SAP Quality Awards.

From the project team…

At Insurance Information and Monitoring Center (SBM),

three basic SAP modules have been implemented. These are

Human Resources (HR), Materials Management (MM) and

Financials (FI) modules.

Human Resources (HR) Suat Taştekin

With the implementation of the SAP HR Module, we now

have a system that involves all processes that may be related

to personnel starting with the recruitment process. SAP

Human Resources Module, has an extremely flexible structure

and is designed in a way to support all Human Resources

processes in our organization. In the SAP HR Module, we

can store all personnel data, organize internal and external

trainings and events, manage and create payrolls and legal

reports and evaluate them. And with the implementation

of the SAP HR Performance Review Module, we now have

a structure whereby KPI goals can be set, and corporate,

individual and team targets can be measured. And with the

360 Performans feature of SAP HR Module, we now have

a performance appraisal system that allows us to evaluate

personnel performance at the peer level, manager level and

competencies designed by personnel selected from inside and

outside the company.

With the SAP HR Module, we can monitor from a single

platform, all Human Resources Processes. With the

integration with the accounting department, payrolls and

consolidated statements can now be monitored easily by the

Finance Unit for budget management purposes. With SAP,

we now have a matchless structure that allows reporting

of all Human Resources budget items such as personnel

budget, training budget, performance budget and allows us

to report to senior management via instant monitoring. All

changes made within SAP are not deleted with log records

and all kinds of fraud are prevented. With the principle of

Segregation of Duties, Human Resources employees now

have login authorization only for the related modules, which

allows for effective management of HR processes based on

the confidentiality principle. With SAP HR, all personnel

information including blood type, back up personnel at the

office, personality inventory and seniority information can be

viewed with a single click.

Materials Management (MM) Fatih Altay

After implementation of the SAP application, major changes

have taken place in the procurement processes as well. All