Previous Page  58 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 92 Next Page
Page Background

56

SBM’DEN

FROM SBM

alma süreçlerinde de büyük değişimler yaşandı. Tüm

süreçler otomatize edilerek kurum menfaatlerini en iyi

şekilde karşılayacağı düşünülen düzeye çekilmeye çalışıldı.

Kurum yapısına uyumlu onay mekanizmaları oluşturularak

talep aşamasından sipariş aşamasına kadar gerekli tüm

onayların alınması ve onaysız hiçbir adımın atlanmaması

sağlandı. Bu sayede tüm satın alma adımları standardize

edildi.

Bir satın alma için gerekli tüm evrakların aynı ortama

aktarımı ve istenildiği zaman tüm paydaşlar tarafından

görülebilmesine sağlandı. Uyarı mekanizmaları kurularak

onayların zamanında tamamlanmasına imkân tanındı.

Ayrıca süresi dolmakta olan dönemsel alımların da

sistemsel olarak hatırlatılması neticesinde hizmet

kesintilerinin önüne geçilmiş oldu.

Bu süre zarfında karşılan en büyük zorluk ise sistemin fazla

esnekliğemüsaade etmemesi oldu. Süreçler ve dokümanlar

birebir sisteme entegre edilemedi. Bunun yerine sistemin

elverdiği ölçüde çeşitli uyarlamalar yapılarak sorunlar

çözüme kavuşturuldu.

Muhasebe (FI) Mustafa Yetkin

SAP programının en iyi özelliklerinden bir tanesi

uyarlanabilir ve geliştirilebilir bir yazılım programı olmasıdır.

Bu sayede istenilen dataları anlık olarak raporlama imkanı

vermektedir. Bu da iş süreçlerimizin daha hızlı ilerlemesi

ve bizden istenilen bilgileri anlık olarak karşı tarafa verme

imkanı sağlamaktadır.

Raporlama örneklerinde bir tanesini ele alacak olursak

örneğin; masraf (maliyet) merkezi tasarımı, gerek

maliyet gerekse yönetim uygulamalarının gerekse de

raporlamanın öğesini oluşturmaktadır. Temel maliyet

merkezi yapılandırması sırasında her bir maliyet merkezi

için personel, yatırım, bakım ve işyeri giderleri gibi bir

takım giderleri kırılımlandırarak muhasebe kayıtlarının

oluşturulması sağlanmaktadır. Dolayısı ile maliyet merkezi

yapılandırması kurumumuzun görmek istediği şekilde

kurgulanacak bir yapı olmasını sağlamaktadır.

Yaşananproblemlerdenbahsedecekolursak; yeni bir sistem

olmasından kaynaklı öğrenmek yoğun çaba istemektedir.

Uyarlama kısmında istediklerimiz tam olarak belirlenemez ise

proje süreci fazlasıyla sürebilir ve ortaya çıkacak hataları

minimize edemeyebiliriz. Bunun önüne geçmek için, sistem

kurulurken bizden istenen bilgileri tam ve doğru bir şekilde

verdiğimizde, uyarlamalarında danışmanlar tarafından tam

olarak yapıldığında FI olarak yeterli randımanın alınacağı

görüşündeyiz.

processes have been automated to serve organization’s interests

in the best way. Approval mechanisms that are compatible

with the organization’s structure and allows for getting

necessary approvals in all phases of the process including

request and order stages have been created, eliminating the

possibility for taking an action without an approval. This

way, all procurement stages have been standardized.

With the new SAP application, all documents required for a

procurement transaction have been transferred to a shared

environment allowing all stakeholders to view them at any

time. Approval mechanism has been setup to allow for

timely approvals. The new system also provides reminders

for seasonal procurement decisions, which eliminates the

possibility of possible service interruptions.

The biggest challenge observed during this process was that

the system didn’t allow for much flexibility. Processes and

documents weren’t integrated to the system in their identical

format. Instead certain adaptations have been made to the

extent that the system allows, to solve the problems.

Financials (FI) Mustafa Yetkin

One of the best features of the SAP program is that it is an

adaptable software that is open to further development.

This way it allows for instant reporting of any data. And this

allows our business processes to flowmore quickly gives us the

opportunity to provide the requested information instantly to

the requesting party.

To give an example, one of the reporting features of the new

system is where the cost center design comprises cost,

management and reporting elements all at the same time. At

the stage of basic cost center structuring, accounting records

can be created in breakdowns of personnel, investment,

maintenance and office expenses for every cost center. As a

result, the cost center structuring feature offers a structure

configured in the way our organization would like to see.

Talking about the problems experienced, we can mention the

long learning curve, as it is a new system. If we can’t determine

what we want in the adaptation stage, the project completion

time can be prolonged and we may not be able to minimize

possible errors. In order to prevent this, as FI, we believe that

we must provide complete and accurate information and

adaptations should be configured completely and accurately

by the consultants, in which case the system would function

effectively.