Previous Page  56 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 92 Next Page
Page Background

54

SBM’DEN

FROM SBM

ERP uygulaması aşamasında ise en kritik başarı faktörü,

uygulamanın yeterli sayı ve detay seviyesinde test

edilmesidir. Etkin şekilde yürütülen testler sonucunda

sistemin devreye alınmasından sonra karşılaşılabilecek

birçok sorun proaktif olarak çözümlenebilmektedir.

Testlerin ve tüm uygulamanın başarısını etkileyecek önemli

bir diğer konu ise ERP’lerde işlemler için önceden sisteme

tanıtılan veri yapıları (malzeme, tedarikçi, müşteri, ürün

ağacı, vb.) olan ana verilerdir. Bu yapıların gerçeğe uygun,

kaliteli ve doğru olması yapılacak işlemlerin de doğruluk

oranını artıracaktır.

Diğer başarı faktörü ise eğitimdir. ERP projesinde görevli

ekiplere yazılıma ilişkin eğitim aldırılması ve uygulamanın

devreye alınmasından önce tüm kullanıcılara uygulamalı

olarak eğitim verilmesi gerekmektedir. Son kullanıcıların

benimsemeyecekleri bir sistem ne kadar mükemmel

tasarlanmış olsa da başarısız olarak algılanacaktır. Sistemin

devreye alınmasından sonra karşılaşılması olası sorunların

hızlı çözümlenmesini sağlayacak destek yapısının

oluşturulması da önemlidir. ERP projeleri, uzun soluklu

olduğu için sistemin devreye alınmasının ardından çoğu

işletme sistemi izleme ve iyileştirme ivmesini azaltmaktadır.

Hâlbuki sistemin esas başarısı, ERP öncesindeki döneme

göre işletmeye sağladığı faydalar ile ölçümlenmelidir.

Dolayısıyla sürekli gelişim ve iyileşmeye açık olan iş

süreçlerini odağında bulunduran ERP sistemlerinin de

sürekli iyileştirilmesi önemlidir. ERP projelerine dâhil

olan ekiplerin koordinasyonunun yanı sıra entegrasyon

noktalarını takip ederek tüm süreç sahiplerinin ve proje

ekibinin aynı noktada buluşmasını kurumsal bilgi yönetimi

ile birlikte sağlayacak etkin bir proje yönetimi de son derece

önemlidir. ERP projelerindeki başarı faktörlerini belirlemeye

yönelik literatürdeki birçok çalışmada belirlenen başarı

faktörlerinin başarısızlık faktörlerinden farklı olduğu

görülmektedir. Bu bağlamda, şirketler başarı için farklı

faktörlere odaklanırken başarısızlığı engellemek için

farklı faktörlerden kaçınmak durumundadır. Her işletme,

kendi kurum kültürü doğrultusunda başarı ve başarısızlık

faktörlerini tanımlamalıdır.

Sonuç olarak, ERP uygulayacak bir işletmenin, şirket

vizyonu doğrultusunda kendi operasyonlarını yeniden

tasarlayıp resme dökeceği düşünülürse, ERP sistemleri

boş bir çerçeve, tuval, resim malzemeleri (boya, fırça, vb.)

ve bu malzemelere ilişkin kullanım kılavuzundan ibaret

olan bir resim setine benzetilebilir. Şirketler, bu tuval

üzerine malzemeleri kullanarak kendisini en iyi ifade eden

resmi oluşturmalı, boş olan çerçeveyi en uygun şekilde

doldurmaya çalışmalıdır.

Bu bakış açısıyla, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak,

başarı faktörlerini daima göz önünde bulundurarak

And in the ERP implementation stage, the most critical

success factor is testing the application for sufficient number

of times and with sufficient amount of details. Many potential

problems that may be faced after commissioning of the

system following an effective testing process can be solved

proactively. Another important issue that may effect the

success of tests and the application as whole, is the main

data which are data structures introduced to the system prior

to ERP operations (such as material, supplier, customer,

product tree etc.). Ensuring that these structures are realistic,

of high quality and correct will also ensure high accuracy of

ERP actions.

Another important success factor is training. Software

training should be given to teams working in the ERP project

and training should be provided to all users before the

application goes live. Regardless of how perfectly designed

a system to be adopted by end-users could be, it would be

perceived to be unsuccessful. It is also important to develop

the support system that would provide quick solutions to

problems that might be experienced after the system goes live.

Because ERP projects are long-term projects, most businesses

place less emphasis on system monitoring and improvement

after the system goes live. However the real success of the

system should be measured in terms of the benefits that

the system would provide to the business compared to the

pre-ERP period. Thus, it is also very important that ERP

systems, which continuously focus on business processes that

are open to continuous development and improvement, are

continuously improved. In addition to coordination of the

ERP project teams, effective project management that would

ensure convergence of all process owners and the project

team via information management at the corporate level and

by monitoring the integration points is also vital. It is seen

that the success factors determined in numerous literature

aimed at determining the success factors of ERP projects are

different from the failure factors. In this regard, companies

focus on different factors for success and have to refrain

from certain factors to prevent failure. Every business should

define its own success and failure factors in line with its own

corporate culture.

As a result, if a business that will implement ERP would

redesign its own operations in line with the company vision,

to form a picture of the process, then ERP systems can be

thought of as an empty canvas and painting materials (like

paint, brush etc.) and the user’s guide for these materials.

Companies should paint the picture on this canvas that

represent them in the best way and fill this empty canvas in

the most effective way.

From this perspective, as Insurance Information and

Monitoring Center (SBM), we integrated the ERP application

to our center’s systems by taking into account all success