Previous Page  60 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 92 Next Page
Page Background

58

SBM’DEN

FROM SBM

gündelik hayatımıza direkt etkisi bulunan çeşitli kuruluşlarla

(Elektrik İdareleri, Tapu Müdürlükleri, Doğalgaz İşletmeleri,

vb.) entegrasyonların bulunduğu ikinci fazın planlaması,

riskleri minimum seviye indirecek şekilde yapıldı. Yolda

meydana gelebilecek kaza yada cihaz arızası durumlarının

önüne geçebilmek amacıyla sistem bütünlüğü bozulmaya-

cak şekilde, Infrastructure 2 çalışır parçaya bölündü. Tüm

network ekipmanlarının HOST edilen alanda aktif çalışır

şekilde bırakılmasına ve DASK sistemlerinin kullandığı local

network’ün aynısının SBM network ve güvenlik cihazlarında

oluşturulmasına karar verildi. Mirror teknolojileri ile yedekli

olarak kullanılan disk ünitelerinde primary olanı ve yedekli

olarak kullanılan sunuculardan yarısının SBM veri merkezine

taşınması planlandı. Bu sayede gerçekleşebilecek en kötü

senaryo ihtimallerinde dahi DASK tüm hizmetlerini HOST

edilen firma üzerinden devam edebilecekti.

Cihazların SBM veri merkezine taşınması ve planlanan

süreler içerisinde tüm entegrasyonlarla açılması sağlandı.

Uygulama kabul testlerinin sigorta sektörüyle beraber

başarıyla tamamlanmasının ardından geriye kalan

cihazların taşınması gerçekleştirildi.

Üçüncü fazdaysa DASK DRC sisteminin taşınması

gerçekleştirildi. 3 taşıma ile birlikte DASK’a ait toplamda 75

adet sunucu, 8 milyon poliçe, binlerce kullanıcı ve entegras-

yon SBM veri merkezinde çalışır, IT Infrastructure yönetimi

SBM ekiplerince yapılmaya başladı. DASK ile kurulan ortak

kullanım modellerinin birçok sektör içinde genişleterek

uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ortak kullanım model-

leri sayesinde özellikler Lisans ve Donanım giderleri de

yapılacak tasarruf ile ülkemizin dış ticaret açığının kapa-

tılması yönünde büyük katkıların sağlanabileceği inancın-

dayız.

phase which involved 8 million active policies and integra-

tions with numerous organizations which have direct influ-

ence on our daily lives (such as Electricity Service Providers,

Land Registry Offices, Natural Gas Service Providers etc.)

was done in a manner that minimized risks. In order to pre-

vent accidents or device malfunctioning situations that may

happen on the way, the infrastructure was divided into two

working parts without disrupting system integrity. It was

also decided to leave all of the network equipment active in

the hosted area and to create the same local network as used

by DASK systems within SBM networks and security devices.

It was also decided to transfer to SBM data center, half of the

servers used as primary and backup for disk units which are

used with backups with mirror technologies. This allowed

DASK to continue its services over the hosting company even

in case of the possible worst-case scenarios.

Devices were physically transferred to SBM data center and

all integrations were completed during the planned period.

After the successful completion of the application accept-

ance tests together with the insurance sector, the remaining

devices were physically transferred as well.

And during the third phase, the DASK DRC systems were

transferred. With 3 transfers, a total of 75 servers, 8 million

policies, thousands of users and integrations were trans-

ferred to SBM data center and SBM teams started the IT in-

frastructure management process. We believe that the com-

mon use models created with DASK can be expanded for use

in different sector. The common use models will bring sav-

ings especially in terms of Licensing and hardware costs and

with this saving, I believe we’d make a great contribution

to closing the foreign trade deficit of our country.