Previous Page  34 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 60 Next Page
Page Background

34

Bu yazıda sizlere özet olarak Talep Yönetimi'nin

kurumunuzda nasıl yapılandırılabileceği ile ilgili

bilgiler vermeye çalıştım. Ama nihai durumda

bu süreç kurumdan kuruma birçok farklılık

gösterebilir. Burada tamamen yeni bir Talep

Yönetimi süreci oturtmaya çalışan kurumlara

genel bir fikir vermesi hedeflenmiştir.

Talep Yönetimi Sürecinizi

yukarıda anahatlarıyla

bahsedildiği gibi oluşturabilirseniz, aşağıdaki gibi

birçok kazanım elde edebilirsiniz:

• Süreç hakimiyetini sağlamak; görev ve

sorumlulukları belirlemek,

• BT hedeflerinin iş ile uyumlu olmasını

desteklemek,

• İş ile uyumlu performans kriterlerinin

tanımlanmasını sağlamak,

• Müşteri ve tedarikçilerle hizmet seviyesi

Compliance with Methodology;

Project Manager,

Project Sponsor

Cost;

Planned Cost,

Realized Cost

Time;

Planned Day,

Lapsed Days

Quality;

PMO Evaluation,

User Survey Results

Scope;

Time/Scope/Cost Modification

Time Sheet Entry Frequency of the Resources

General Project Health

1

4

2

5

3

6

Uzman Gözüyle ·

Expert View

accordingly. The

dashboards

that may be

prepared in addition to this process then may

be used by the top management to monitor the

performances

of the employees. You may view an

example dashboard visual below.

Demand Management Summary

Cycle

The

Demand Management

is a process that may

be designed by each organization tailored to its

own needs. In this article, I attempted to provide

summarized information about how you may

structure the Demand Management in your own

organization. However, this process may differ

for each organization. I tried to provide a general

opinion for the organizations who are in seek of

establishing a Demand Management.

If you can generate your

Demand Management

Process

in line with the aforementioned general

framework, you may enjoy many benefits as

follows (not limiting):

• A solid process control with designated

duties and responsibilities

• To support the harmony between the IT