Previous Page  33 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 60 Next Page
Page Background

33

maliyet bilgileri, haftalık olarak tamamlanan işler

ve gelecek hafta yapılacak işler gibi bilgilere anlık

olarak erişilebilmesi sağlanabilir. Değerlendirmeler

sırasında tamamlandığı tespit edilen tüm talepler

de bu raporlamalarda gösterilmeli ve üst yönetim

bilgilendirilmelidir.

Talep Yönetimi ile Performans

Değerlendirme

Tamamlanan her talep ve proje için genellikle

performans değerlendirmeleri de yapılmalıdır. İyi

uygulama örneklerini incelediğimizde, çoğunlukla

talep ve proje tipi için 2 ayrı Proje Başarı Puanı

hesaplamasının yapılabileceği gözlemlenmiş olup,

aşağıda kullanılabilecek hesaplama kriterleri ile

ilgili örnek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Projeler için Örnek Performans

Değerlendirme Kriterleri

Bu değerlendirmeler ekiplerinizin yıl sonu

performans değerlendirmesinde belirli bir oranda

olacak şekilde bir girdi olarak kullanılabilir

ve bu sayede daha ölçülebilir KPI metrikleri

oluşturabilirsiniz.

Bu sürece ilaveten hazırlanabilecek dashboardlar

ile de üst yönetimin çalışan performanslarını

izlemesi sağlanabilir.

Talep Yönetimi Özet Döngüsü

Talep Yönetimi her kurumun kendi ihtiyaçları

doğrultusunda tasarlayabileceği bir süreçtir.

Time: %20

The deviation ratio of the projects

from the planned time

Effort entry: 15%

Effort entry ratio of the sources

Compliance with methodology: 15%

The compliance ratio with the project management

methodology

Quality:15%

The ratio of fulfilling the quality criteria decided in the

project planning stage

Cost: 20%

The deviation ratio of the projects

from the planned budget

Scope: 15%

The ratio of meeting the scope/coverage needs

of the project

Expert View

· Uzman Gözüyle

step shall be intervened at once. The assessment

meetings shall be performed weekly and are

the most important tools for reviewing these

demands, understanding the latest status

data, monitoring and controlling. It is of great

important to perform such actions regularly

and report the results thereof uninterruptedly.

If possible, transforming the performance of

such actions to

an automated process

may

bring important cost advantages for your

organization. For instance, if the

weekly

reporting

of the projects underway to the management

is automated, then instant access to project

status, completion percentages, cost data, weekly

finalized works and works of next week etc.

information will be possible.

Any demand deemed to be completed through

such assessments shall also be demonstrated in

such reports and the top management shall be

informed accordingly.

Performance Assessment with

Demand Management

Any completed demand and project is, generally,

evaluated by means of performance. When we

look at the best practices, we observe that mostly

2 different Project Success Points

are calculated

for the

demands

and

projects.

You may see

the exemplifying information related to the

calculation criteria that may be used.

These assessments may be used as inputs, in

a certain ratio, for the year-end performance

evaluations of your teams; whereas, you

may generate more measurable KPI metrics