Previous Page  32 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 60 Next Page
Page Background

32

göre yönetilmeli ve izlenmelidir. Proje tipindeki

istekler ise

Proje Yönetim aracınız

üzerinden

izlenmeli ve kontrol edilmelidir.

Proje tipindeki talepler

Servis Masası

ve varsa

Talep Değerlendirme Komiteniz

tarafından

ölçeklendirilmeli ve

Proje YönetimOfisinize

aktarılmalıdır. Yanda proje ölçeklendirme

kriterlerinden bazılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ölçeklendirme sonucuna göre projeler genellikle

(her kurumda farklı olabilir) kategorize

edilir. Çünkü projelerin yönetimi de bu

kategorizasyonlara göre farklılar gösterebilir.

Örneğin X tipi bir projede Maliyet

Yönetimi planı yapılması

beklenmezken; Y tipi bir

projede hemMaliyet

Yönetimi planı hem de

Risk Yönetimi planının

yapılması kurumunuz

tarafından

beklenebilir.

Dünya genelinde

çoğunlukla

kullanılan ve

iyi uygulama

örneklerini

incelediğimizde

bizim de kullanmaya

karar verdiğimiz proje

kategorizasyon tipleri

Küçük, Orta ve Büyük proje

şeklindedir. Sonraki adımda,

ölçeklendirilen ve önceliklendirilen

tüm talep ve projeler ilgili birimlere dağıtılmalıdır.

Sorumlu ekipler tarafından yürütülen bu

isteklerin genel takibi Merkezi Talep Yönetimi ekibi

tarafından belirli periyotlar ile kontrol edilmeli ve

aksayan durumlarda derhal müdahele edilmelidir.

Haftalık olarak yapılan değerlendirme toplantıları

ile bu taleplerin gözden geçirilmesi ve son durum

bilgilerinin alınması izleme ve kontrol sürecinin

en önemli adımı olacaktır. Bu işlemlerin periyodik

olarak yapılması ve sürekli raporlanması büyük

önem arz etmektedir.

Bu işlemlerin mümkün ise otomasyona

dönüştürülmesi, kurumunuz adına önemli maliyet

avantajları yaratabilir. Örneğin yürütülen tüm

projelerin haftalık olarak yönetime raporlanması

işleminin otomasyona alınması sayesinde

projelerin durumları, tamamlanma oranları,

Uzman Gözüyle ·

Expert View

project type requests but shall be monitored and

controlled by your

Project Management Tool.

The project type requests shall be scaled by the

Service Desk

and, if any,

Demand Assessment

Committee

and directed to the

Project

Management Office.

You may see some of the project scaling criteria

below.The projects are generally categorized

according to the results of scaling (may differ

though from organization to another). This

is because the management may also differ

according to such categorization. For

instance, a X type of project not

required cost management

planning; however a Y

type of project may

require both the cost

management and risk

management plan.

When we examine

the frequently

used best practices

applicable all over

the globe, we also

prefer to use the

categories of

small

,

medium

and

big

projects. In the next

step, all the demands

and projects, which are

scaled and prioritized, shall be

distributed to the respective units.

The monitoring of these requests, which are under

the management of responsible units, shall be

performed by the Central Demand Management

Team through certain periods and any defective

step shall be intervened at once.

The assessment meetings shall be performed

weekly and are the most important tools for

reviewing these demands, understanding the

latest status data, monitoring and controlling.

It is of great important to perform such

actions regularly and report the results thereof

uninterruptedly. In the next step, all the demands

and projects, which are

scaled

and

prioritized

,

shall be distributed to the respective units. The

monitoring of these requests, which are under

the management of responsible units, shall be

performed by the

Central Demand Management

Team

through certain periods and any defective