Previous Page  37 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 60 Next Page
Page Background

37

The insurance misuses are performed to obtain

unjust income or to inflate artificially the losses by

means of concealing the facts in incidences where

the insurance companies are not obliged to pay

compensations i.e. a deliberate and organized act

of fraud. Thus, the insurance misuse practices are

handled as serious crimes by the judicial system.

The Turkish insurance industry is one of the areas

through which these criminals are keen to reach

great amounts of liquid money and accordingly

performmany insurance misuse acts.

Under this coverage, it is important to generate an

awareness of not only the industry but also of the

public in general. The fact that insurance misuse

is an official crime should be communicated to

each person in the society and clear description

of the crime should be understood by all the

stakeholders.

SİSEB (Office for Prevention of the Insurance

Frauds) has designed a micro web site through

which the society shall be informed about such

insurance misuses and frauds.

The address of the micro site is s

iseb.sbm.org

.

tr w

hereas a visitor may see informative articles

about the misuses, statistics, related legislations

and news about misuses breaking out.

The user may perform through online transactions

menu of the micro site the following actions:

Insurance Misuse Informing, Wrong Insurance

Practices (SİSBİS) Information Correction, Insurance

Misuse Informing Status Query, Wrong Insurance

Practices Status Query. Thus, the user may

inform any misuse coming under its knowledge,

examine the status of any reported misuse or may

make SİSBİS information correction applications

(protests)

SİSEB

MİKROSİTESİ

YAYINDA!

SİSEB

MICROWEB SITE IS

NOWONLINE

Sigorta suistimalleri; haksız kazanç elde etmek

veya hasarları büyütmek amacıyla sigorta

şirketlerinin tazmin yükümlülüğü bulunmayan

hasarlarda gerçeğin gizlenmesi, kasten

ve organize olarak dolandırıcılık suretiyle

gerçekleşmekte olup sözü edilen eylemin

gerçekleştirilmesi hali yargıda suç sayılmaktadır.

Türkiye’de sigortacılık sektörü, hak edilmeyen

hasarları tazmin edebilmek amacıyla likit para

akışının iştah kabarttığı ve suistimal yapan kişilerin

yoğunlaştığı sektörlerden biridir.

Bu konu ile ilgili olarak sigorta sektörünün yanı

sıra kamuoyunun da bilinçlenmesi ve sigorta

suistimalinin suç olduğu mesajının her kesime

ulaştırılması, suç olduğu algısının betimlenmesi

önem teşkil etmektedir.

Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu

(SİSEB) bu konu ile ilgili kamuoyunun sigorta

suistimalleri ile ilgili bilginebileceği bir mikro web

sitesi tasarladı.

siseb.sbm.org.tr

adresinden

ulaşılabilinen mikro sitede, suistimal konusunda

bilginlendirici yazılar, istatistikler, bu konudaki

yasal mevzuatlar, suistimalle ilgili haberler yer

almaktadır.

Online İşlemler menüsünden, Sigorta Suistimali

İhbar Girişi, Yanlış Sigorta Uygulamları (SİSBİS)

Bilgi Düzeltme, Sigorta Suistimali İhbar

Sorgulama, Yanlış Sigorta Uygulamaları Durum

Sorgula menülerinden sigorta suistimaili ile

ihbarda bulunabilir, sorgulayabilir, SİSBİS

bilgi düzeltme (itiraz) taleplerinizi buradan

yapabilirsiniz.