Previous Page  29 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 60 Next Page
Page Background

29

sürdürmek için kullanıcılara rehberlik etmektedir.

ITIL, doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri

ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması

ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle

çalıştırılması esaslarına dayanan; tüm bu şartlar

sağlandıktan sonra ise servislerin sürekli olarak

iyileştirilmesini öngören endüstriyel bir “best

practice” (en iyi uygulamalar) kütüphanesidir.

Fakat ITIL bize servislerimiz ile ilgili yapılması

gerekenleri doğrudan göstermez; bunun nedeni

her işletmenin farklı servislere, her servisin

ise farklı işlemlere ihtiyaç duymasıdır. Ancak

genel olarak servis mimarisini ve bu mimarinin

oluşturulması veya iyileştirilmesi için takip

edilmesi gereken tüm yolları açıkça gösterir. Talep

Yönetimi de ITIL'ın rehberlik ettiği konulardan

yalnızca bir tanesidir.

Çağrı Yönetimi

Çağrı Yönetimi sürecinin en kilit noktası, tüm

çağrıların merkezi bir sistemde toplanmasını

sağlamaktır. İster iç kullanıcı, ister dış kullanıcı

olsun, gelen tüm çağrılar merkezi bir sistem

üzerinde tutulmalı ve burada kategorize

edilmelidir. Tüm raporlamalar bu merkezi sistem

üzerinden yapılmalı ve sonrasında oluşacak çözüm

süreçleri de yine buradan yönetilmelidir. Gelen

çağrılar çoğunlukla 4 ayrı kategoriye ayrılır.

Bunlar;

• Yardım

• İstek

• Hata

• Talep

şeklindedir.

Bu tipleri kısaca açıklayacak olursak;

Yardım :

Verilen hizmetlerle ilgili bir kullanıcı

rehberliği ihtiyacı olan çağrılar için kullanılır.

Örneğin; şifreyi yenileme işleminin nereden

yapılacağı ile ilgili bir çağrı bu kategoriye girer. Bu

tip çağrılar First Level Support diye adlandırılan 1.

Seviye Destek ekipleri ile çözümlenecek konulardır.

İstek :

Mevcut hizmet ve servislere erişim

talepleri istek tipindeki çağrılar olara sınıflandırılır.

Bu tip çağrılar da 1. Seviye Destek ekipleri ile

çözümlenebilir. Buradaki çağrı tipine, mevcut bir

web uygulaması ekranına bir kullanıcının erişim

yetkisi verilmesini örnek olarak gösterebiliriz.

Expert View

· Uzman Gözüyle

best practices library which is based on the

principles of (i) designing the correct services

to match with correct clients as meeting the

needs thereof and (ii) operation with highest

possible efficiency and requiring (iii) continuous

service improvement once the former two

requirements are accomplished. However,

ITIL not demonstrates us directly the things we

need to perform in relation with our services.

This is because, each enterprise needs different

services and each service requires different

transactions. But ITIL clearly describes the general

service architecture and all the routes required

to generate or improve such architecture. The

Demand Management is only one of the topics

guided by ITIL.

Call Management

The most crucial point of the Call Management

process is to ensure that all the calls are gathered

in a Central System. Whether from an internal

user or an external user, all the arriving calls shall

be kept on a Central system and categorized

hereunder. All these reports shall be performed in

the Central system and the solution processes to

come thereafter shall, again, be managed in this

system.

The received calls are divided mostly in 4

categories.

• Help

• Request

• Error

• Demand

Let’s explain these categories in short.

Help:

Defines the calls which require guidance in

relation with the services rendered. For instance;

a call asking how to perform a password renewal

transaction is a help call. These sort of calls are

solved by 1st Level Support Teams i.e. through

First Level Support.

Request:

These calls are access requests to the

services. Request calls may also be solved by 1st

Level Support Teams. As an example; authorizing

a user to access an existing web page application

screen.