Previous Page  31 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 60 Next Page
Page Background

31

Özetlersek, gelen istek nispeten daha küçük

boyutta bir istek ise, talep ilgili iş birimine

aktarılmalı iken; daha geniş kapsamlı ve paydaş

sayısı nispeten daha çok olan talepler proje

olarak ele alınmalı ve

Proje YönetimOfisi'

ne

yönlendirilmelidir.Aşağıdaki şekilde kurumumuza

iletilen taleplerin sınıflandırılması ile ilgili yapıyı

inceleyebilirsiniz.

Kurumunuza gelen tüm taleplerin

değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi

sürecin 2. Adımı olmalıdır. Bu işlem için kurum

içerisinde farklı bölümlerde çalışan kişilerden

oluşturabileceğiniz bir

Talep Değerlendirme ve

Önceliklendirme Komitesi

kurabilir ve periyodik

olarak (örneğin ayda 1) toplanan bu komite

ile talepleri değerlendirebilirsiniz. Bu sayede

tüm talepler, önem / öncelik derecesine göre

kategorize edilebilir.

Önceliklendirme kriterlerinden bazılarını aşağıda

görüntüleyebilirsiniz:

Bu bilgiler ışığında tüm talepler niteliğine göre

ilgili

İş Birimi Portföyleri'

ne ya da

Proje Yönetim

Ofisi'

ne aktarılır.

Talep tipindeki istekler

Servis Masası ürününüz

üzerinden daha önce

tanımlanmış süreçlerinize

Expert View

· Uzman Gözüyle

in the process and managing the same as a project

to obtain more efficient results.

If we summarize, when the received demand is a

small scale request then the respective business

unit will be the addressee however projects shall

be formed for more large scale requests including

relatively high number of stakeholders. The

latter cases then shall be directed to the

Project

Management Office.

The assessment and prioritization of all the

demands received by the organization is the 2nd

Step of the process. A

Demand Assessment and

Prioritization Committee

may be formed in the

organization consisting of employees functioning

in different divisions and the demands may be

assessed by this committee through regular

meetings (for instance monthly meetings). Thus,

all the demands may be categorized according to

their criticality/priority levels.

You may see some of the prioritization criteria

below:

Under the light of such parameters, all the

demands shall be forwarded to the respective

Business Unit Portfolios

or to

the Project

Management Office.

The demand type requests shall be managed and

monitored by your

Service Desk Product

in line

with the

already designated processes.

The

Çıktı

Gereksinimi

Output

Requirement

Contractual

Obligations

Maliyet

Azaltımı

Cost

Decrease

Kurumsal

Stratejik

Planlar ile

Uyum

Accordance with

Corporate

Strategic Plans

Internal and

External Audit

Findings

Innovation

Calendar

Flexibility

Client/

Personnel

Experience

Improvement

Completion

Ease

Yasal

Zorunluluklar

ve Düzenleyici

Kurum

Legal

Obligations and

Regulatory

Body

Gelir

Üretimi/

Büyüme

Revenue

Production/

Growth