Previous Page  38 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 60 Next Page
Page Background

38

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing

Test To Tell Computers and Humans Apart) is a

test targeting to distinguish the humans and the

computers. CAPTCHA is used worldwide as a

security measure aiming to stop the malware trying

to access for certain poages, It has been introduced

by Carnegie Mellon University in the year 2000

for the first time whereas SBM also uses to protet

its certain pages in which vehicle data, policy

details etc. sensitive information may be viewed.

Accordingly, the robotic malware efforts to capture

the information in SBM pages are prevented.

The image processing, machine learning etc.

technologies have developed in a fast manner

and the robotic software concept is a threat now

bigger than it was in past. Thus, many CAPTCHA

practices used to function in SBMwebsite (such

as «type the displayed characters in the following

space») started to be obsolete. Google recognized

CAPTCHA İLE DAHA

GÜVENLİ, DAHA KOLAY

SORGULAR

SAFER AND EASIER

QUERIESWITH

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public

Turing Test To Tell Computers and Humans

Apart), insanlar ile bilgisayarları ayırt etmeyi

hedefleyen bir testtir. Belli sayfalara erişmeye

çalışan kötü amaçlı yazılımları durdurmak

için tüm dünya tarafından bir güvenlik önlemi

olarak kullanılmaktadır. İlk olarak 2000 yılında

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından öne

sürülen CAPTCHA, araç bilgileri ve poliçe detayları

gibi hassas bilgilerin görüntülenebildiği SBM

sayfalarında da kullanılmaktadır. Böylece SBM

bünyesindeki sorgulanabilir bilgilerin kötü amaçlı

robotik yazılımlar tarafından ele geçirilmesi

engellenmektedir.

Günümüzde görüntü işleme, makine öğrenimi

gibi teknolojilerin hızla gelişmesiyle robotik

yazılımlar eskisinden daha büyük bir tehdit haline

geldi. Bu nedenle eskiden SBM bünyesinde de

kullanılan “Resimde gördüğünüz karakterleri