Previous Page  28 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 60 Next Page
Page Background

28

TALEP YÖNETİMİ İLE DAHA KALİTELİ

HİZMET ANLAYIŞI

HIGHER QUALITY SERVICE CONCEPT WITH DEMAND MANAGEMENT

Hizmet sektöründe yer alan

her IT şirketinin en önemli

süreçlerinden birisi Talep

Yönetimi sürecidir.

Talep Yönetimi denilince

genellikle Çağrı Yönetimi ile

bir anlam karmaşası yaşandığı

gözlemlenmektedir. Talep

Yönetimi aslında Çağrı Yönetimi

sürecinin bir alt sürecidir.

Talep Yönetimi sürecini

doğru konumlandırabilmek

için öncelikle Çağrı Yönetimi

sürecinin doğru bir şekilde

yapılandırılması ve bu süreçlerin

çıktılarının Talep Yönetimi

sürecinin bir girdisi olacak

şekilde bir tasarım yapılması

gerekmektedir. Bu konuyu

ilerleyen bölümlerde daha

detaylı anlatmaya çalışacağım.

ITIL ve Talep Yönetimi

İlişkisi

Talep Yönetimi sürecine ait

iyi uygulama örneklerini

incelediğimizde ITIL baz

alınarak oluşturulduğunu

gözlemleyebilirsiniz.

Dolayısıyla yazıya biraz

ITIL'dan bahsederek

başlamak doğru

olacaktır.

ITIL

(Information

Technologies

Infrastructure

Library- Bilgi

Teknolojisi Altyapı

Kütüphanesi) BT

servislerini eksiksiz ve

en iyi kalitede yönetmek

için geliştirilmiş ve servis

yönetimini en iyi şekilde

The Demand Management

process is one of the most

important processes for each IT

company operating in the service

industry.

The Demand Management is

generally confused with Call

Management concept. In fact,

the Demand Management

is a sub-process of Call

Management process. As to

correctly position the Demand

Management process, the Call

Management process should

be structured correctly in the

first place; whereas, a design

to enable the outputs of the

Call Management processes be

used as inputs of the Demand

Management process require to

be realized. I will try to explain

this subject at length in the

following parts.

ITIL and Demand Management

Relation

When we examine the best

practices of Demand

Management process,

ITIL basis may be seen.

Therefore, it will be

logical to start this

article describing ITIL

in the first place.

ITIL

(Information

Technologies

Infrastructure

Library) has been

developed to manage

the IT services fully

and with best quality;

whereas, guides the users

for best continuance of service

management. ITIL is an industrial

Erkan Çinko

Proje Ofisi

Project Office

Uzman Gözüyle ·

Expert View