Previous Page  27 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 60 Next Page
Page Background

27

seviyesinde verilmeye başlandığını, haftada 3

saat işlenen dersin yarısında konu anlatımı diğer

yarısında ise laboratuvarda kodlama yapıldığını

ifade etti. Ethereum platformu üzerinde

Solidity dili ile yazılım geliştirmenin öğretildiğini

anlattı. Solidity programlama dilinin dağıtık

ve paralel programlama tekniklerini içerdiğini,

öğrenmesi kolay bir dil olmasına rağmen

hatasız ve açık içermeyen kodlama yapmanın

oldukça güç olduğunu belirten Özturan, pek çok

projenin bu nedenle mali kayıp riski yaşadığını

örnekledi. Yazılımmühendislerinin bu alanda

kendilerini geliştirerek yıllık yüksek maaşları

hedefleyebileceklerini, şu anda dünya üzerinde

konu özelinde 8 bin uzman yazılımcı bulunduğunu

belirtti ve sunum arasında alkış alan günün ilk ve

tek kişisi oldu.

Blockchain, uzun yıllardır akademide bilgisayar

bilimi fakültelerinde çalışılan paralel–dağıtık

programlama birikiminin kaçınılmaz bir sonucu.

Geleceğin dijital dünyasını şekillendireceğini ve

tartışmasız bir şekilde yıkıcı–yeniden yaratıcı

bir etkisi olacağını söylemek de kehanet

sayılmayacaktır. Konunun anlaşılması, öğrenilmesi

ve gereken değerin verilmesi adına bu tip

etkinliklerin çok önemli katkıları var. Neredeyse

yemek arası vermeye bile fırsat bulamadığımız

dolu dolu geçen günün sonunda Boğaziçi

Üniversitesi de adına yakışır bir etkinliğe ev

sahipliği yaptı. Blok zinciri konusu tüm yönleri

ile, hem iş bakış açısından hem de teknik bakış

açısından detaylarıyla işlendi. Öte yandan

Bitcoin’in mucidi, Satoshi Nakamoto’nun gerçek

kimliğini günün sonunda öğrenemediğimizi

belirtelim.

Expert View

· Uzman Gözüyle

a e-resident program through which an entrepreneur

citizenship is the case as independent from the real

world residence of the participant. Another instance

was from the agriculture industry which

demonstrated the blockchain project developed

jointly by IBM andWalmart (that) enabling the access

to the production source of a plant in 2-3 seconds

instead of 6 days which is still the present practice

with conventional methods. The most interesting

point by means of security issues has been the

information that the home and business computers

being captured by the hackers for digital currency

mining had been a common practice. The last and

maybe the most effective presentation of the day has

been performed by Prof. Dr. Can Özturan (an associate

of Boğaziçi University, Computer Engineering

Department) titled as «Smart Contracts». This was

the most technical didactic presentation of the event

and Özturan stated that they have included the

selective lecture of «CMPE 483-Blockchain

Programming» in their Bachelor Degree curriculum;

and whereas, this course, 3 hours per week, has been

divided to classic lecturing in half and coding

practices in the laboratory in the other half. Prof.

Özturan expressed that they have been teaching

software development through Solidity language on

the Ethereum platform. He continued as that Solidity

program has been including the distributed and

parallel programming techniques and an easy

language to learn; however, very hard to perform a

fault-free and strong coding with the same which, in

turn, caused many projects to include financial loss

risks due to such facts. Professor also stated that the

software engineers may improve themselves in this

branch and accordingly target high annual salaries

whereas, at the moment, existed 8 thousand software

specialists working in this area all over the globe. This

note given by Professor Özturan made him the first

and only speech giver awarded by applause before the

end of the presentation.Blockchain is an inevitable

result of the parallel-distributed programming works

accumulating in the computer science divisions of the

academies for long years. It would not be a prophecy

that this technology will shape the digital world of

future and, for sure, make destructive-reshaping

impacts. This type of events make very important

contributions to the understanding and learning the

subject as well as providing the worth concentration it

has already deserved. The event was so full that

almost we had not change for a lunch break; i.e.

Boğaziçi University hosted an activity worth to its

prestigious name. The subject of blockhain is assessed

by all means including business perspective and

technical perspective details. Let me finally confess

that we could not but learn the real identity of Satoshi

Nakamato, the inventor of Bitcoin, by the end of the

day.