Previous Page  10 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 104 Next Page
Page Background

10

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment

Gelişen pazarlarda kullanılan, sistemsel bir

zorunluluk olarak görülen standardizasyonun,

kolaylık sağlama ve güven verme gibi temel

fonksiyonlara

sahip

olduğu

bilinmektedir.

Dolayısıyla üreticilere, hizmet sağlayıcılara ve

tüketicilere önemli avantajlar sağlamakla beraber

hizmetin ya da üretimin belli bir plan, program

dahilinde yapılmasını da sağlar. Özellikle yapılan

işler tanımlanarak süreçler standardize edildiğinden

faaliyetlerde bir standart oluşabilir. Ayrıca

çalışanların verimliliğini yükseltebilir, kalite hakim

olabilir, kayıplar en az seviyeye inebilir. Yapılan

işlerde verimlilik imkanı sağlar ve güven verir.

Standartların mevcut olduğu ve standartlara göre

alışverişlerin yapıldığı sektörlerde her şey karşılıklı

güvene dayanır. Birim maliyetlerinin azaltmasının

yanında hizmet ve ürün fiyatlarını kabul edilen

seviyelere çekebilir. Standardizasyon, tüketicilere

karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlamasının

yanında tüketicinin bilinçlendirilmesine de yardımcı

olabilir. Böylelikle hizmet ve ürün alımlarında kaliteli

güvenilir ortamlar sağlanabilir.

It is known that standardization, which is perceived

as a system requirement and is used in developed

markets, has major functions such as providing

convenience and building trust. Thus, in addition

to providing important advantages to producers,

service providers and consumers, standardization

ensures that a certain service or production is

provided or carried out within the framework of

a certain plan and program. Especially because

tasks are defined and processes are standardized, a

standard can be created for the operations as well.

In addition, it may increase employee efficiency,

improve quality and minimize losses. It provides

increased efficiency of task and builds trust.

In sectors dominated by standards where

purchasing takes place based on standards,

everything depends on mutual trust. In addition to

decreasing unit costs, it may help bring service and

product prices down to more acceptable levels. In

addition togiving the consumers theopportunity to

compare products and select products more easily,

it may also help increase consumer awareness.

This way, quality and reliable environments for

purchasing products and services can be created.

STANDARDİZASYON İLE

SERTİFİKASYONUN ÖNEMİ

IMPORTANCE OF STANDARDIZATION AND CERTIFICATION

Ekrem Çankırlı

Operasyon Direktörü OSEM Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi

Director of Operations OSEM

Certification and Training Center