Previous Page  12 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 104 Next Page
Page Background

12

OSEM, sektör adına sigorta şirketlerinin araç

hasar onarımlarında sunulan güvenlik ve kalite

standardlarını yukarıya çekmeyi; buna karşın

maliyetleri daha etkin bir şekilde kontrol etmeyi,

adil bir rekabet ortamı oluşturmayı, belli bir

standardizasyonun oluşmasını amaçlamaktadır.

Hizmet kalitesi ve sigortalı müşteri memnuniyetini

arttırmaya yönelik, tedarik sistemindeki ilgililer için,

otoyedekparçave servis sertifikasyonuuygulamaları

yapmaktadır. Bu çerçevede iki temel amacı:

1.

Eşdeğer yedek parça takip sistemini oluşturmak

ve sigorta şirketlerinin kullanımına açmak ve sigorta

şirketleri hasar birimi tedariğinde kullanılması

planlanan orijinale eşdeğer parçaların takibini

yapmak ve mevzuat gereği standart kapsamında

parçaları belgelendirmektir.

2.

Sigorta şirketlerine hizmet veren servislerin,

hasar onarım hizmet kalitesini ve sigortalı müşteri

memnuniyetini arttırmaya yönelik hazırlanan oto

onarım ve bakım merkezi yeterlilik belgelendirmesi

ile hizmetlerini doğrulamak ve sertifikalandırmaktır.

OSEM aims to raise the bar, on behalf of the

insurance industry, for safety and quality standards

offered for vehicle repairs for insurance companies

and also to control costsmore effectively, to create

a fair competition environment and to create a

certain standardization.

It provides spare part and service certification

services for stakeholders in the supply systemwith

thegoal of improving servicequality andbeneficiary

satisfaction. In this regard, the two main purposes

of OSEM are:

1.

To create the equivalent spare part monitoring

systemand tomake it available for use by insurance

companies, to track equivalent spare parts that

are planned to be used for claim processes of

insurance companies and to document the spare

parts as part of the standard as a requirement of

the legislation.

2.

To provide auto repair and service center

documentation,

service

verification

and

certification with the goal of improving the repair

service quality at car service companies that

provide service to insurance companies and to

improve customer satisfaction.

It is perceived to be vital that the spare part

suppliers and repair services that provide services

to the insurance industry work with acceptable

producer standards service methods. Thus,

services provided as part of the liabilities towards

the beneficiary arising from the liability insurance,

are expected to be satisfactory for customers. The

main goal is especially to increase beneficiary trust

and improve customer satisfaction.

One of the factors that directly influence the

relationship between the insurer and the insured

may be the positive or negative consequences

created by suppliers and service providers. Thus, in

relation to the acceptable repair methods aiming

the management of material damages arising

from traffic accidents, it is believed that improved

service quality of the suppliers would result in

improved customer satisfaction and it is expected

that the insurance industry and the automotive

industry would be influenced positively by that.

Sigorta sektörüne yönelik faaliyet gösteren, sigorta

şirketlerine hizmet veren parça tedarikçilerinin

ve onarım servislerinin kabul edilebilir, üretici

standartları hizmet yöntemleriyle çalışmasının

çok önemli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla,

oto sigortası kapsamında sigortalıya karşı

olan

sorumluluklar

çerçevesinde

verilen

hizmet yansımalarının tatmin edici ve müşteri

memnuniyetini sağlayıcı olması beklenmektedir.

Özellikle sigortalıya karşı güven ve müşteri

memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir.

Sigortalayan ve sigortalanan olarak görünen iki

tarafın ilişkilerini direkt etkileyen unsurlardan biri de

tedarikvehizmetsağlayanlarınyarattığı olumluyada

olumsuz sonuçlar olabilir. Bu nedenle trafik kazaları

sonucunda oluşan maddi hasarın yönetimine

yönelik kabul edilebilir onarım yöntemleri için

yapılacak çalışmalarda, tedarikçilerin hizmet

kalitesinin arttırılmasının müşteri memnuniyetini

de arttıracağı öngörülmekte olup sigorta sektörü

ile otomotiv sektörünün bu durumdan pozitif yönde

etkileneceği tahmin edilmektedir.

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment