Previous Page  8 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 104 Next Page
Page Background

8

Sistemin Devreye Alınması

Söz konususistemimizHazineMüsteşarlığı’nınonayı

ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile ortaklaşa

hazırlanmış olup, yeni bilgi işlem sistemimizle;

başvurulara ilişkin süreçlerin yetkili kullanıcılar

tarafından zamanında ve eksiksiz takibinin

yapılması, uyuşmazlık dosyalarının elektronik

ortamda arşivlenmesi, görevlendirme bildirimlerinin

hakemlere sistem üzerinden e-posta ve sms yoluyla

iletilmesi ile beraber kırtasiyecilik ve işgücü israfının

önlenmesi, başvuru sahiplerine başvuru numarası

ile site üzerinden başvuru durumunu sorgulama

imkanı tanınması ve bilgilere erişim ve yedekleme

bakımından daha güvenli bir yapı oluşturmayı

sağlamış bulunmaktayız.

Gerçekleştirilen Projeler

Her geçen gün artan iş hacmi karşısında ihtiyaç

duyduğumuz kaynakların temininde azami bilgi

sistemleri teknolojilerinden faydalanılmaya gidilmiş,

bu kapsamda önemli geliştirmeler Sigorta Bilgi ve

GözetimMerkezi ile beraber hayata geçirilmiştir.

İtiraz İşlemleri

2013 yılı itibariyle sigortacılık kanununda yapılan

tadil ile komisyon süreçlerine ek olarak, itiraz

mekanizması getirilmiştir. Bu kapsamda; sisteme

itirazmodülühazırlanmış,Komisyonsüreçlerindeyer

alan süreli işler ile ilgili yeni geliştirmeler yapılarak,

sistem tarafından taraflara yeni bilgilendirme

bildirimleri gönderilmeye başlanmıştır.

Hakem Seçimi ve Elektronik İmza

2015 yılında, hakemlere atanan dosyaların adil

ve mevzuata uygun bir şekilde yapılabilmesi için

otomatik hakem seçim sistemi devreye alınmıştır.

Ayrıca 2016 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen

elektronik imza yöntemiyle kararların imzalanması

projesi sayesinde, hakem çözüm süresi 64 günden

42 güne indirilmiştir. Bu sayede aynı heyette görevli

hakemlerin koordinasyonu sağlanmış ve komisyona

intikal eden başvuruların sonuçlandırma süreleri

kısaltılmıştır.

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment

System Commissioning

The new system mentioned above was developed

with the approval of the Undersecretariat of

the Treasury and with support from Insurance

Information and Monitoring Center. This new

system allows the authorized users in our

Committee to follow up applications and related

processes in a timely and complete manner, and

allows us to archive conflict files in electronic

environment, to send assignment notifications to

arbitrators via e-mail and SMS over the system. It

also lowers paperwork and labor expenses, allows

applicants to track the status of their cases on the

system using a case number, and offers us a much

more reliable infrastructure in terms of data access

and backup.

Projects Completed

In the face of ever increasing workload, we have

chosen to utilize information technology systems

to the maximum extent possible for accessing

resources we need in our work processes and

important technological improvements have

been introduced in collaboration with Insurance

Information and Monitoring Center.

Objection Processes

With the amendments made to the insurance

law in 2013, in addition to the regular Committee

processes, an objection mechanism has been

developed as well. In this regard, a new objection

module has beenprepared and added to the system

and new improvements have been made in the

Committee work processes and new informative

notifications have been sent by the system to the

stakeholders.

Arbitrator Selection and Electronic

Signature

In 2015, an automated arbitrator selection system

was commissioned which aims to ensure that

cases appointed to arbitrators are distributed

in a fair manner and in accordance with the

legislation. In addition, with the project that was

commissioned during the last quarter of 2016

and allowed electronic signature on Committee

decisions arbitration finalization period has

been brought down from 64 days to 42 days.

This allowed improved coordination among the

arbitrators in the same team and helped shorten

the application finalization times for cases referred

to the Committee.