Previous Page  15 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 104 Next Page
Page Background

15

Sektörel standardizasyonun oluşturulması ile

sertifikasyon süreçlerinin desteklenmesi, zaman

içinde bilgi birikimlerinin sektöre aktarılmasına

da zemin hazırlayacaktır. Oluşacak tecrübelerin

önemli faydalar sağlayacağı öngörülmektedir. Çok

dinamik olan otomotiv sektöründe yeniliklerin

takip edilebilmesi, kabul edilebilir araç onarım

yöntemi altyapılarının her dönem daim olabilmesi

için önerilen hizmetlerin hayata geçirilmesi anlamlı

olacaktır.

Her birimde toplam kalite

anlayışıyla oluşan standart

yaklaşımlarının

güven

ortamını sağlamlaştıracağı,

buradan

elde

edilecek

sonuçlarla da sektöre büyük

faydalar sağlayacağı kesindir.

Bu anlayışlaTSB kuruluşu olan

OSEMhizmetlerinin oto hasar

birimlerince hasar yönetimi

süreci içine dahil edilebilmesi

ile

otomotiv

sektöründe

hizmet üreten tedarikçiler

arasındaki doğru rekabet

ortamı

da

geliştirilebilir,

sigortalı

memnuniyetinde

süreklilik sağlanabilir.

OSEM’in bu hizmet altyapılarının gerçekleşmesinde

işbirliği içinde olduğu en önemli kurum Sigorta

Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’dir. Şirket amaçları

çerçevesinde OSEM adına veri madenciliği ve IT

altyapıları SBM işbirliği ile sağlanmaktadır. Sigorta

sektörünün bilgi merkezi niteliğinde ve kamusal

alandaönemlibirmisyonasahipolanSBM’ninsigorta

şirketleri ile olan entegrasyonu sayesinde OSEM

ürünlerinin/hizmetlerinin kullanımı daha etkin ve

kolay olacaktır. Aynı zamanda standardizasyon ve

sertifikasyon çalışmaları kapsamında OSEM-SBM

teknolojik işbirliği ile sektörel bilgilerin güvenli bir

zeminde yer bulmasına katkı sağlanacağı ve oto

branşında zaman içinde önemli bilgi birikimlerinin

olacağı öngörülmektedir.

With creation of standardization in the sector,

certification processes will be supported as well

and this would help transfer know-how to the

sector over time. The experiences to be gained are

believed tobringmajor benefits. It is important that

the recommended services are implemented in

order to follow up the advancements in the highly

dynamic automotive industry and to ensure that

acceptable vehicle repair method infrastructures

are available at all times.

It is clear that the standard

approaches to be developed

as a result of the total quality

notion in every unit would

reinforce

the

atmosphere

for mutual trust and that

the results to be obtained

from that would bring great

benefits to the sector. Based

on this perspective, with the

inclusion of the services of

OSEM which is a TSB affiliate

in the claim management

process by the auto claim

units, a better competitive

environment can be developed

among the suppliers serving

the automotive industry as

well, which may eventually

result in improved beneficiary

satisfaction.

The institution with which OSEM works in close

collaboration in terms of developing these service

infrastructures is Insurance Information and

Monitoring Center (SBM). The data mining and IT

infrastructure provided on behalf OSEM is made

available as a result of collaboration with SBM.

SBM is the data hub of the insurance industry and

has a very important mission in the public sector

realm and thanks to the collaboration of SBMwith

the insurance companies, OSEM products/services

will be easier to adopt by the stakeholders in the

industry. In addition, as part of the standardization

and certification efforts, it is believed that OSEM-

SBM technological collaboration would create

a secure environment to keep sector related

information and that there would be serious

knowledge accumulation in the auto category over

time.

Opinion/Comment

· Görüş/Yorum