Previous Page  16 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 104 Next Page
Page Background

16

DASK DEPREME HAZIR YA SİZ?

DASK IS READY FOR AN EARTHQUAKE, ARE YOU?

Deprem bir Türkiye gerçeği. Son dönemde yaşanan

depremler bu gerçeği bize hatırlatır nitelikte. Türkiye

gibi deprem kuşağında yer alan bölgelerde depremle

mücadelenin en önemli unsurları depreme dayanıklı

binalar ve depremsigortasıyla teminat altına alınmış

konutlardır. 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde

Türkiye’de yalnızca 500 bin civarında deprem

teminatlı konut varken, bugün bu sayının 8 milyona

yaklaşmış olması aslında bu gerçeği zamanla ne

ölçüde idrak ettiğimizin çok somut bir göstergesidir.

DASKolaraknihaihedefimiztümkonutlarındepreme

karşı teminat altına alınmış olmasıdır. Yürürlükteki

deprem sigortası poliçelerinin dağılımında sigortalı

konut oranının en yüksek olduğu bölge Marmara

Bölgesi (yüzde 55). Marmara Bölgesi’ni, yüzde 43 ile

İç Anadolu, yüzde 42 ile Ege, yüzde 38 ile Akdeniz,

yüzde 36 ile Karadeniz, yüzde 34 ile Doğu Anadolu

ve yüzde 31 ile Güney Doğu Anadolu bölgeleri takip

ediyor. İstanbul’da sigortalılık oranı %55 civarında.

Marmara Bölgesi’nde sigortalı konut sayısında

Yalova ilk sırada yer alıyor. Yalova’yı Tekirdağ,

Sakarya, Çanakkale, Kocaeli takip ediyor. Geçmişte

Erzincan ve Van gibi büyük depremlerin yaşandığı

illerimizin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde,

sigortalı konut sayısında Bingöl, Erzincan, Ardahan

ve Iğdır ilk sıraları paylaşıyor. Karadeniz Bölgesi’nde

geçmişte yıkıcı bir deprem yaşayan Düzce ise yüzde

81’e yakın bir sigortalılık oranına sahip ve sigortalılık

oranında bölgenin ilk sırasında yer alıyor.

As Earthquakes are a reality of Turkey. And the

earthquakesthathavehappenedrecentlyhavebeen

proved it to us. The major aspects of combating

earthquakes in countries on earthquake zones

like Turkey are earthquake-resistant buildings and

residences brought under coverage via earthquake

insurance. While there were only around 500

thousand houses in Turkey that had earthquake

insurance coverage, today this number has reached

7,9 million and this is a solid proof of the increased

public awareness about the issue. As DASK, our

ultimate goal is to ensure that all houses in Turkey

have earthquake insurance coverage. The region

in Turkey that has the highest number earthquake

insurance policies is Marmara Region (55%).

Marmara Region is followed by Central Anatolia

(43%), Aegean Region (42%), Mediterranean

Region (38%), Black Sea Region (36%), Eastern

Anatolia Region (34%) and South East Anatolia

Region (31%). Insurance rate in İstanbul is around

55%. Yalova ranks first among the cities with

houses having earthquake insurance coverage.

Yalova is followed by Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale

and Kocaeli. In Eastern Anatolia Region with cities

like Erzincan and Van where big earthquakes took

place in the past, cities with the highest number

of houses with earthquake insurance are Bingöl,

Erzincan, Ardahan and Iğdır. And in Black Sea

Region, Düzce, which experienced a catastrophic

earthquake in the past, has an insurance rate close

to 81% and ranks top in the region in terms of

insurance rate.

MARMARA

%55

İÇ ANADOLU

%43

EGE

%42

AKDENİZ

%38

KARADENİZ

%36

DOĞU

ANADOLU

%34

GÜNEY DOĞU

ANADOLU

%31

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment

Grafik 1 - Dask Poliçe Dağılımı

Graph 1 -Dask Policy Distribution

BLACK SEA

36%

MARMARA

55%

CENTRAL

43%

AEGEAN

42%

MEDITERRANEAN

38%

EASTERN

ANATOLIA

34%

SOUTH EAST

ANATOLIA

31%