Previous Page  13 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 104 Next Page
Page Background

13

Araç sigortası kapsamında orijinale eşdeğer yedek

parçaların mevzuat çerçevesinde belgeye, onarım

uygulama alanı olananlaşmalı servislerinkabul edilir

onarım yöntemlerine yönelik belli bir standarda

sahip olması ve belgelenmesi beklenmektedir, tam

anlamıyla uygun altyapılar bulunamamaktadır.Bu

nedenle mevcut durumda tedarikçiler tarafından

verilen hizmetin ve sonuçlarının istenilen seviyede

olamaması; zaman zaman standart dışı tedarikler

olabilme

ihtimali,

müşteri

memnuniyetinde

sorunlar yaşatabilmektedir.

OSEM’in diğer bir amacı da bu tür sorunların

minimize edilebilmesi için alternatif destekleyici

ürünleri/hizmetleri iletmek ve tavsiye etmektir.

Bu çerçevede uygulama yöntemleri hakkında

sigorta sektörünü bilgilendirmek, ilgili hizmetlerin

zaman içinde uygulanmasına zemin hazırlamak

ve hasar onarım süreçlerinde sigortalı müşteri

memnuniyetinin sağlanmasına destek olmaktır.

The equivalent spare parts provided as part

of the liability insurance are expected to carry

the necessary documentation required by the

legislation and the network car service centers are

expected to have established and documented

standards in terms of acceptable repair methods.

However, appropriate infrastructure is actually

missing. Thus, when the service provided by the

suppliers fail to be at the expected level, there

may be non-standard supplies occasionally,

which consequently causes problems on terms of

customer satisfaction.

Another goal of OSEM is to communicate and

recommend alternative supporting products

and services with the goal of minimizing such

problems. In this regard, its goal is to educate

the insurance industry about the practices, to

provide the necessary foundation that will allow

implementation of related services and to ensure

beneficiary satisfaction in claim-repair processes.