Previous Page  40 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 92 Next Page
Page Background

40

SBM’den ·

From SBM

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

sigortacılık

faaliyetlerinin

daha kapsamlı ve etkin şekilde

yürütülmesi, sektör genelinde

uygulama

birliğinin

sağlan-

ması,

sağlıklı

fiyatlandırma

yapılabilmesi ve güvenilir istatis-

tiklerin oluşturulması misyonu

ile projeler geliştirmeye devam

ediyor.

2016 Haziran'da tamamlanan

proje ile, Elementer ve Hayat

ürünleri için ortak sigortacılık veri

ambarı kuruldu. Poliçe ve hasar

verileri modellenerek, sigortalı

bilgileri tek bir yapıda konsolide

edildi. SBM'de ana veri yönetimi

için başlangıç noktası olan proje ile ürünler arası

analizler daha hızlı ve etkin yapılacak, özel ve tüzel

kişilikler bazında analitik bilgiler oluşturulacak,

sektöre self-servis raporlama imkanı sağlanacak.

Proje kapsamında;

• Sigortacılık veri ambarı sözlüğü oluşturularak

KPI (Key Performance Indicator) tanımları

yapıldı.

• Veri ambarı modeli kuruldu ve modeli besleyen

ETL işleri geliştirildi.

• Hedeflenen modelin, SBM'de toplanan

verilerle eşleşme seviyesi belirlendi, veri kalitesi

iyileştirildi.

• ETL aracı versiyon yükseltmesi yapıldı, yeni bir

iş zamanlayıcısı (scheduler) kuruldu.

• Veri ambarının günlük olarak KPI'lar bazında

test edildiği mutabakat altyapısı oluşturuldu.

Insurance

Information

and

Monitoring Center, continues to

developprojectswith themission

of more comprehensive and

effective execution of insurance

business, more accurate pricing,

application

standardization

around the industry and more

reliable statistics. One of the

projects is Enterprise Data

Warehouse Model for Life and

Non-Life insurance which is

closed in June 2016.

Policy and Claimdata ismodelled

and the Party information is

consolidated in a unique structure.

Thanks to the project which is

a starting point for master data

management in SBM, cross-product analytics will

be carried out much more quicker and effectively,

analytical information of insured parties of both

individuals and organizations will be created and

self-service reporting will be possible for the whole

industry.

Within the scope of the project;

• Insurance datawarehouse dictionary is created

and key performance indicators(KPI's) are

defined.

• Data warehouse model is designed and ETL

jobs to feed this model are developed.

• Source to target mapping level is specified and

data quality is improved.

• ETL tool is upgraded to the newest version and

a new scheduler tool is installed.

• A reconciliation system is created in order to

test the datawarehousemodel on a daily basis.

Ahmet Şişek

İş Zekası Müdürlüğü

Business Intelligence Directorate

SİGORTACILIK ÜRÜNLERİ TEK MODELDE

INSURANCE PRODUCTS IN ONE MODEL