Previous Page  42 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 92 Next Page
Page Background

42

SBM’den ·

From SBM

farklı teminatlar verebilmektedir. Yeni modeli, bu

bilgiden hareketle, poliçe - zeyl - risk - teminat

detayında tasarladık, bu veri yapıları bazında

hesaplanacak alanları belirledik. SBM'de toplanan

ve farklı veri yapılarında bulunan elementer

ürünlerini aynı modelde konsolide ettik.

Sigortalı (Müşteri) veri tabanını, tüm kaynaklardan

beslenecek şekilde veri ambarında tekilleştirdik.

Vatandaşlık,vergi kimlikvepasaport sistemlerinden

gelen veriler ana kaynaklar olmak üzere 75'in

üzerindeki tablodan alınan sigortalı verilerini

birleştirdik. Bu sayede sektöre kişi bazlı skorlama

için gerekli metrikleri SBM olarak sağlayabileceğiz.

for every risk a policy, different coverages can be

assured. With this information, the model is based

on a sequence of entities; policy, endorsement,

risk and coverage. The metrics for these entities

are formulated and then source data which is in

different forms and schemas, is consolidated in

one common model.

We designed a unique party (customer) database

and feed it from over 75 tables spread over

structures including citizenship, tax identity and

passport data. So, it'll be possible for SBM to

provide insurance companieswithmetrics of policy

holders for scoring.

OPERASYONEL SİSTEM

VERİ AMBARI

OPERATING SYSTEM

WAREHOUSE