Previous Page  43 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 92 Next Page
Page Background

43

From SBM

· SBM’den

Verinin tüm boyutlardan incelenebilmesi için

boyut tablolarının oluşturulması ve doğru bir

şekilde ölçümlerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Projede; şirket, ürün, acente, bölge, il, araç grubu,

hasarsızlık kademesi, sigortalı yaşı ve cinsiyeti gibi

boyutlar tasarlanarak KPI'lar ile ilişkileri belirlendi.

Ana Veri Yönetimi

Modelleme ve tekilleştirme, "Ana Veri Yönetimi

(Master Data Management)" çalışmaları için

başlangıç noktasıdır. "Ana Veri Yönetimi" kavramı,

iş süreçlerinden bağımsız olarak verileri tek bir

merkezde konsolide etmek, veri değişikliklerini

tüm süreçlere otomatik olarak yansıtmak ve

doğrulanmış kaliteli verinin tüm kurumbünyesinde

kullanılmasını sağlamak üzere ortaya çıkmıştır.

Proje ile, poliçe, hasar, ürün, kişi gibi kavramlarınveri

ambarında tek bir yapı ile yönetilmesi sağlanmıştır.

Dimension tables are created and associated with

the facts regularly in order to view and analyze the

data from all aspects. In this project; we designed

dimensions such as company, product, agency,

district, city, vehicle group, claim discount level,

age of insured and gender and associated with the

KPIs.

Master Data Management

Data modelling and de-duplication of entities

in data warehouse can be a starting point for

Master Data Management which is the concept

of collecting the enterprise data in a single system

regardless of business processes and making use

the last and verified version of master data by all

systems automatically. As a result of our project;

policy, claim, product, party, company and the

other entities like these in our source system will

be managed with their single versions in data

warehouse.