Previous Page  37 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 92 Next Page
Page Background

37

From SBM

· SBM’den

Kaza sonrası kazaya karışan tarafların doldurduğu

yazılı Kaza Tespit Tutanakları, önce sigorta

şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta

şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar

tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'ne iletir.

Mobil Kaza Tutanağı uygulamasının kullanılması

halinde sigorta şirketine iletim adımı otomatik

olarak yapılır. Bu sayede ortalama 10 günlük bir

bekleme sürecini azaltabilirsiniz. Bu da Mobil Kaza

Tutanağı’nın bir başka önemli faydası olarak öne

çıkıyor. )

Kusur Değerlendirme;

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip

eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi

yetkilisi, kendi kusur oranı değerlendirmesi

yapar. Bu oranlar; %0, %50 ve %100 şeklindedir.

Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm

şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise

dosya sonuçlanmış sayılır. Kazazedeler hakkında

farklı kusur oranları verilirse dosya, Kaza Kusur

Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon,

3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırmak

zorundadır. Dosyaların komisyona düşürülmesi

kusur yönünden kapatılması sürecini daha da

uzatmaktadır.

Paper accident report forms filled by the drivers

involved in the accident are first sent to the claims

department of the insurance companies. Insurance

company e-mails the report and attached photos

if any, until the end of the following business

day at the latest, to Insurance Information and

Monitoring Center (SBM). If the mobile accident

report application is used, the report is sent to the

insurance company automatically. This way claim-

processing times would be shortened compared

with paper forms where it takes around 10 days to

process the report. And this is another important

feature of the mobile accident report application.

Fault Assessment;

Within 3 business days after accident reports are

entered in SBM’s systems, each insurance company

official conducts his/her own fault assessment.

These assessments yield fault rates of 0%, 50%

and 100%. If reconciliation is reached among

companies (if all companies give the same fault

rates), the file will be finalized. If different fault

rates are given, the file will be referred to the Fault

Assessment Commission. The commission must

finalize the relevant file within 3 business days.

Sending files to the commission prolongs the

entire process.