Previous Page  62 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 78 Next Page
Page Background

62

Sigorta sektörü güncel verileriyle hazırlanan ve sektör üst

yöneticilerine sunulan “Günlük İstatistikler” raporu yenilendi.

Günlük istatistikler raporunda, sektörel üretim ve hasar

veri-leri, sene başından bugüne ve geçen sene başından

geçen sene bugüne karşılaştırılabilmektedir. Karşılaştırılan

yıllar arasındaki pozitif ve negatif değişim yeşil ve kırmızı

renklerle gösterilmektedir. Birim bazında (Tramer, Haymer,

Hatmer, Sagmer) verilen rapor yapılan yenilikler ile birlikte

ürün bazında (trafik, kasko, sağlık, hayat, eksper vb.) verilmeye

başlanmıştır. Raporun son kolonunda son gün verileri

bulunmaktadır. Akıllı telefonlardaki okunabilirliği artırmak

için fontlar büyütülerek daha canlı renklerin kullanımı

sağlanmıştır.

Raporda yapılan bir diğer büyük değişiklik ise sektörün veri-

sini özet bir şekilde üst düzey yöneticilere sunan KOKPİT

uygulamasındaki önemli özet bilgilerin raporun üst kısmında

banner şeklinde verilmesidir. Bu bannerdaki metrikler her

gün değişmekte olup değişim verilerinin olduğu kısım pozitif

durumlarda yeşil, negatif durumlarda kırmızı olmaktadır.

Değişim olmayan metriklerde ise renk mavi olarak

kalmaktadır. Ayrıca bannerın sol tarafında KOKPİT logosu

bulunmaktadır. Bu logoya tıklanarak daha fazla bilgiye

kolaylıkla u- laşabilmeyi sağlayan KOKPİT uygulaması için

giriş sayfasına yönlendirilme sağlanmaktadır.

SBM, sektör üst düzey yöneticilerine verdiği günlük raporlama

hizmeti ile sigorta sektörünün nabzını tutmalarına destek

olmaktadır.

The “Daily Statistics” report prepared with up-to-date data

from the insurance industry and distributed to senior managers

has been renewed. With the new daily statistics report it is now

possible to compare premium generation and claim data from

the beginning of the year up to today and from beginning of

last year up to today last year. Positive and negative variation

among the years compared is shown with green and red. The

report which was prepared on the basis of units (tramer,

haymer, hatmer, sagmer) is now prepared on the basis of

products (liability insurance, comprehensive coverage, health

insurance, life insurance, expert etc). The final column of the

report contains data for the last day. In order to improve on

smart phones, bigger font sizes and more vibrant colors are

used.

Another big change to the report is the new banner in the

upper part of the report which contains important summary

information from the KOKPİT application. This section

provides summary information for the executives. Metrics in

this banner change on a daily basis and in positive cases the

section providing variance data turns green and it turns red in

negative cases. And with metrics where there is no change, the

color remains blue. There’s also a KOKPİT logo on the left side

of the banner. After clicking on this logo, the user is directed to

the KOKPİT login page of KOKPİT application that allows easy

access to more information.

With the daily reporting service it provides to senior executives

of the sector SBM helps them follow the latest developments in

the sector closely.

GÜNLÜK İSTATİSTİKLER RAPORU YENİLENDİ

THE NEW DAILY STATISTICS REPORT

RAPOR

REPORT

Kasko sigortalarında geçen yıl gerçekleşen

hasar/prim oranı

%73

TRAFİK

Değişim %

2015

(01/01/2015 - 24/08/2015)

2014

(01/01/2014 - 24/08/2014)

24/08/2015

Yazılan Poliçe Adedi

%8,51

12.129.658

11.177.877

56.613

Yazılan Poliçe Primi

%15,61

3.624.023.851

3.134.668.964

20.703.314

Yürürlük Poliçe Adedi

%10,07

15.927.939

14.470.496

15.927.939

Hasar Dosya Adedi

%10,79

678.164

612.144

3.282

Ödenen Hasar Tutarı

%4,62

1.938.396.419

1.852.851.269

4.838.785

Muallak Hasar Tutarı

%35,63

3.508.122.610

2.586.584.281

3.508.122.610

KAZA TESPİT TUTANAĞI

Değişim %

2015

(01/01/2015 - 24/08/2015)

2014

(01/01/2014 - 24/08/2014)

24/08/2015

KTT Adedi (İşlem Tarihine Göre)

%11,87

583.141

521.274

2.863

Mobil KTT Adedi (Kaza Tarihine Göre)

%0,00

5.001

0

18

EKSPER RAPORLARI

Değişim %

2015

(01/01/2015 - 24/08/2015)

2014

(01/01/2014 - 24/08/2014)

24/08/2015

Rapor Adedi (Trafik)

%4,33

418.312

400.954

2.680

Raporu Hasar Maliyeti (Trafik)

%16,73

726.874.585

622.717.137

5.126.161

Rapor Adedi (Kasko)

%5,68

559.517

529.439

3.154

Raporu Hasar Maliyeti (Kasko)

%20,14

2.234.446.794

1.859.893.591

13.582.590