Previous Page  67 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 78 Next Page
Page Background

67

SAĞLIK SİGORTALARI

HEALTH INSURANCE POLICIES

RAPOR

REPORT

Özel Sağlık Sigortaları kapsamında, Sağlık ve Seyahat-

Sağlık branşlarında 2014 yılının Ocak-Ekim aylarında yak-

laşık 2.420 bin poliçe düzenlenirken, bu poliçelerin %95’ i

Ferdi olarak üretilmiştir. 2015 yılının Ocak-Ekim aylarında

ise yaklaşık 2.564 bin poliçe düzenlenirken, bu poliçelerin

%95’ i Ferdi olarak üretilmiştir. Her iki yılın Ocak-Ekim ayları

kıyaslandığında Ferdi poliçelerde %9’ luk, Grup poliçelerde

ise %5’ lik bir artış yaşanmıştır. 2015 toplam poliçe üretimi

bir önceki yıla kıyasla %6 oranında artmıştır.

2014-2015 yılları Ocak-Ekim aylarında üretilen poliçe adedi

ve prim üretimi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

While a total of 2.420 thousand policies were arranged during

the January-October period of 2014 in the Health and Health-

Travel categories as part of the Private Health Insurance main

category, 95% of these policies were individual policies. During

the January-October period of 2015, a total of 2.564 policies

were arranged and 95% of these policies were individual poli-

cies. A comparison of the January-October periods of both years

shows a 9% increase in individual policies and a 5% increase in

group policies. In 2015, total number of policies arranged in-

creased by 6% compared to the same period last year.

The graphs below summarize the number of policies and amount

of premium generated during the January-October periods of

2014 and 2015.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Poliçe Üretim Adedi

Number Of Policies Arranged

2014

2015

Ocak

January

Mart

March

Nisan

April

Mayıs

May

Haziran

June

Temmuz

July

Eylül

September

Ekim

October

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

Poliçe Prim Üretimi

Amount Of Policy Premium Generated

2014

2015

Ocak

January

Mart

March

Nisan

April

Mayıs

May

Haziran

June

Temmuz

July

Eylül

September

Ekim

October