Previous Page  58 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 78 Next Page
Page Background

58

ARTIK HER YEDEK PARÇA EŞDEĞER

KALİTEDE OLACAK

ALL SPARE PARTS TO HAVE UNIFORM QUALITY

Eşdeğer Parça Tanımı ve Genel Şartları

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayılı

Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgelenmesi

Esaslarına İlişkin Genelge ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça’

dönemi başlamıştır. Otomotiv yan sanayisini desteklemek

amacıyla başlatılan, (muadil) eşdeğer parça kullanımıyla

ilgili genelge 1 Haziran’da yürürlüğe girmiştir.

2015/2 sayılı Genelge’nin 1. Maddesinde;

“Eşdeğer parça, bir aracın montajında kullanılan esas-

orijinal parçaların değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili

yasal mevzuat (yönetmelik, standard, teknik düzenleme)

çerçevesinde belirlenen deney, muayene metotlarına göre

orijinal parçayla(kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik vb.)

kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunluğu, akredite

bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş parçadır” şeklinde

tanımlanmıştır.

Aynı maddenin devamında sigorta şirketleri motorlu araç

sigortaları kapsamında tedarik ettikleri eşdeğer parçanın bu

niteliği taşımamasından hak sahibine karşı sorumludurlar.

Motorlu araç sigortalarına ilişkin mevzuatta eşdeğer parça

kullanılmasına izin verilen durumlarda bu genelge ile

belirlenen usul ve esaslara göre belgelenmiş eşdeğer parça

kullanılması zorunludur” denmektedir.

7. Madde’de ise, “

Sigorta şirketleri bu genelge esaslarına

göre eşdeğer parçaları belgelendirilmiş ve bu genelge

uyarınca eşdeğer parça takibi için gerekli altyapıyı kurmuş

Definition of And General Specifications For

Spare Parts

With the communiqué series 2015/2 issued by the

Undersecretary of the Treasury of the Prime Ministry

of Turkish Republic, regarding “The Principles for

Documentation of Equivalent Spare Parts for Motor Vehicle

Insurances”, a new ‘Spare Parts’ era started in Turkey. The

communiqué regarding spare part use that was issued in

order to support automotive side industry, took effect on 1

June 2015.

The first article of the communiqué series 2015/2 states as

follows;

“Spare part is the part that is manufactured for the purpose

of replacing the original part of the motor vehicle, the

compatibility of which is verified and documented by an

accredited organization via test and inspection methods set

forth in the relevant legislation (bylaw, standard, technical

specification) and by comparing the spare part with the

original part (based on criteria such as mass, dimensions,

material and functionality etc)”.

As per the same article, insurance companies are liable

towards beneficiaries when the spare part provided does

not meet the required specifications. In cases where the

legislation for motor vehicles allows the use of equivalent

spare parts, it is mandatory to use equivalent spare parts

that are documented in accordance with the principles and

rules set forth in this communiqué.

Afşin DAĞLAROĞLU

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörlüğü

Insurance Solutions Development Directorate

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW