Previous Page  59 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 78 Next Page
Page Background

59

And article 7 states “Insurance companies are required

to get service from companies that supply spare parts

documented in accordance with the specifications set forth

in this communiqué and that have established the required

infrastructure for trackingof equivalent spareparts as per this

communiqué. The required infrastructure for conformation

of this information in the electronic environment must be

established”.

With the new project initiated by the Undersecretariat of the

treasury, “Equivalent Spare Part” documentation practice

was started on 1 June 2015 as a result of the 3-year research

carried out by Turkish Standards Institute, Association of

Automotive Parts and Components Manufacturers and other

stakeholders. During the first two years, Turkish Standards

Institute (TSE) and after that period, organizations

accredited for documentation of spare parts will receive

“equivalent spare part documentation” applications. For

these organizations that will carry out product testing

at international standards to receive accreditation, they

must be affiliated with TURKAK or IAF and should have

the necessary qualifications. And for the imported parts

to be accepted as equivalent spare parts, they will have to

carry ISO\IEC 17065 documentation of the international

accreditation system.

Equivalent Spare Part Certificationwill improve

your life safety!

Counterfeit spare part production is a giant global industry.

For instance, the counterfeit spare part market in Germany

has an estimated size of over 10 billion Euros. And use of

counterfeit spare parts may have severe consequences for

vehicle owners.

With the mandatory certification of equivalent spare parts

which are relatively cheaper than original parts, the goal

is to prevent use of low quality spare parts by the repair

service company which is one of the biggest problems faced

by vehicle owners and to bring spare parry quality under

control via relevant standards.

With this new practice, end-user satisfaction is expected to

increase and insurance prices are expected to decrease in the

long term with widespread use of equivalent spare parts.

With mandatory certification, the following benefits are

expected to be achieved;

• To increase market share of automotive side industry.

• To decrease spare part imports which is a major item in

automotive imports.

• To ensure standardization in automotive side industry.

• To cooperate in creation of competitive markets and to

contribute to the efforts for creation of a fair competitive

environment.

• To encourage spare part manufacturers to improve their

quality systems.

kuruluşlardan hizmet satın almak zorundadırlar. Bu

bilgilerin elektronik ortamda teyidi için gerekli altyapı tesis

edilir

” ifadesi geçmektedir.

Hazine Müşteşarlığı’nın başlattığı çalışma ile TSE, Taşıt

Araçları Yan Sanayicileri Derneği, üniversiteler ve diğer

paydaşlarla yapılan yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda

“Eşdeğer Parça Belgelendirme” uygulaması 1 Haziran’da

başlamış oldu. İlk 2 yıl Türk Standardları Enstitüsü (TSE),

akabinde akredite edilmiş belgelendirme kurumlarınca,

orijinal parçalara muadil ‘eşdeğer parça belgesi’ başvuruları

alınacak. Uluslararası standartlarda ürün testi ve deneyleri

yapacak olan bu kurumların akredite alabilmesi için

TÜRKAK veya İAF çatısı altında ve gerekli niteliklere sahip

olması gerekiyor. İthal edilen ürünlerin eşdeğer olarak

kabul edilmesi için ise uluslararası akreditasyon sistemi

kapsamında olan ISO\IEC 17065 belgesine sahip olması

beklenecektir.

Eşdeğer parça sertifikasyonu ile can güvenliği

standartlarınız arttırılıyor!

Taklit oto yedek parça üretimi, dünya çapında çok büyük

bir sektör. Örneğin Almanya’daki taklit ve sahte oto yedek

parça pazarının 10 Milyar Euro’nun üzerinde olduğu tahmin

edilmektedir. Sahte parça kullanımı ise otomobil sahipleri

için ağır sonuçlara neden olabilmektedir.

Araç parça değişiminde kullanılacak ve orijinal parçaya

nispeten daha ucuz olan eş değer parçaların sertifikasyona

tabi tutulması ile; araç sahiplerinin en büyük mağduriyeti

olan anlaşmalı servisin kalitesiz ürün kullanmasının önüne

geçilmesi, parça kalitesinin standartlar ile kontrol altına

alınması amaçlanmaktadır.

Bu uygulama ile nihai tüketici memnuniyetinin artması,

uzun vadede eş değer parça kullanımın artması ile birlikte

sigorta fiyatlarının da gerilemesi beklenmektedir.

Sertifikasyon zorunluluğu ile genel olarak aşağıdaki

faydaların sağlanması hedeflenmektedir;

• Otomotiv yan sanayinin pazar payını artırmak.

• Otomotiv ithalatının önemli bir kalemini oluşturan

yedek parça ithalatında düşüş sağlamak.

• Otomotiv yan sanayi standardizasyon sağlamak.

• Rekabetçi piyasaların oluşturulmasında iş birliği

yapmak ve adil bir rekabet ortamının oluşmasına katkı

sağlamak.

• Gövde yedek parçası imalatçılarını kalite sistemlerini

iyileştirmeye teşvik etmek.

• Güvenlik ve kalitesi yüksek yedek parçaların elde

edilmesini kolaylaştırmak.

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW