Previous Page  66 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 66 / 78 Next Page
Page Background

66

2015’in ilk 11 ayında toplam 25823 adet araç ağır hasar

almıştır. İlgili periyotta araçların en çok hasarın Temmuz

ayında gerçekleştiği izlenmektedir. Aylık ortalama 2348

araç ağır hasar almıştır.11 aylık periyotta en fazla ağır

hasarlı kaza yaklaşık %23 ile İstanbul’da gerçekleşmiştir.

During the first 11 months of 2015, a total of 25823 vehi-

cles were reported to have heavy damage. And during the

related period, the highest number of damages took place in

the month of July. On average 2348 vehicles were damaged

heavily per month. During the 11-month period, the highest

number of accidents with heavy damage took place in Istan-

bul with a share of 23%.

AĞIR HASARLI ARAÇ ADETLERİ

FIGURES FOR VEHICLES WITH HEAVY DAMAGE

RAPOR

REPORT

3.000

-

-

-

-

2.500

-

-

-

-

2.000

-

-

-

-

1.500

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

500

-

-

-

-

0

2.925

2.544

2.441

2.455

2.817

2.715

2.998

2.923

2.474

1.362

169

OCAK

JANUARY

ŞUBAT

FEBRUARY

MART

MARCH

NİSAN

APRIL

MAYIS

MAY

HAZİRAN

JUNE

TEMMUZ

JULY

AĞUSTOS

AUGUST

EYLÜL

SEPTEMBER

EKİM

OCTOBER

KASIM

NOVEMBER

Ağır Hasarlı Araç Adetleri

Number of vehicles with heavy damage

TOPLAM

/ TOTAL

: 25.823