Previous Page  57 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 78 Next Page
Page Background

57

Sosyal medyada sigorta sektörü

Sigorta sektörü olarak sosyal medyada varız diyemeyiz.

2014 verilerine göre Türkiye’nin en güçlü sosyal medya

markaları içinde iki sigorta şirketi dışında markamız

bulunmuyor. (2)

SBM’deki istatistiklere baktığımızda sigorta sektörü hedef

kitlesi %60 oranında 30-45 yaş aralığında yoğunlaşıyor.

Sosyal medyayı yoğunlukla kullanan 18-30 yaş grubundaki

kullanıcıların sektördeki ağırlıysa sadece %15.

Peki bu durumda sosyal medyada olmak gereksiz

diyebilir miyiz

Bu yaş grubu kullanıcıların önümüzdeki 5-10 sene içinde

potansiyel müşteri adayları olacakları varsayıldığında bu

dönemi sosyal medyada marka bilinirliği ve sigorta bilincini

artırıcı faaliyetlerle yoğun geçirmek çok önemli. Küçük

bütçeli sosyal sorumluluk projeleriyle kitlelerle çok özel

sadakat ilişkileri geliştirmek sosyal medyanın en önemli

güçlerinden. Sadece

15 bin TL’lık bütçeyle

çekilmiş 3 dakikalık

Samsung

“Duyan

Eller”

videosu

iki

hafta içinde yurt içi ve

yurtdışında 10 milyon

kişi tarafından izlendi.

1

milyonu

aşkın

beğeni ve onbinlerce

yorum aldı.

Ticari

kampanları

ise bu platformların

sağladığı akıllı ara-

yüzler sayesinde doğ-

ru hedef kitleye ulaş-

tırmak mümkün.

Bu arayüzleri bir adım

daha ileriye taşıyıp

bu platformların sağladığı API’lar sayesinden geliştirilen

büyük veri analitiği ürünleriyle kendi müşterilerinizi çeşitli

sosyal medya platformları üzerindeki davranışlarını analiz

edebilir, çok daha doğru pazarlama ve reklam stratejileri

oluşturabilirsiniz.

Insurance Industry on Social Media

We can’t argue that we, as the insurance industry, have

presence in social media. Insurance companies are not

among the most powerful social media brands of Turkey.(2)

Looking at statistics from SBM, we see that 60% of the target

audience of the insurance industry is in 30-45 year age

group. The share of the 18-30 age group which uses social

media heavily in the insurance industry is only 15%.

Then, can we argue it makes no sense to be on

social media?

Assuming that this age group will become potential

customers within the next 5-10 years, it is very important to

spend this period working on brand awareness and projects

aimed at increasing insurance awareness. Developing very

special loyalty relations with masses via social responsibility

projects with small budgets is among the biggest powers of

social media. The 3 minute Samsun “Hands that Hear” video

which was produced with a budget of only 15.000 TL was

watched by 10 million

people in Turkey and

abroad in as short as

two weeks. It received

over 1 million likes and

tens of thousands of

comments.

And using the smart

interfaces

offered

by these platforms,

it’s

possible

to

communicate

the

commercial campaigns

to the right target

audience.

By going one step

further and using the

big data analytics

products

developed

from APIs offered by

these platforms, you can analyze the behavior of your own

customers on certain social media platforms and develop

much more effective marketing and advertising strategies.

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

1. We are social İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2015 Raporu

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015

2. Türkiye’nin en güçlü 100 sosyal medyası 2014

http://www.myfikirler.org/turkiyenin-en-guclu-100-sosyal-markasi-2014.html