Previous Page  64 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 64 / 78 Next Page
Page Background

64

2012 Eylül ayından beri devam eden planlı sistem güncel-

lemeleri (deployment) sonucunda kesintisiz hizmet sloganı

ile çıktığımız yolda başarıyla ilerlemekteyiz. 2015 yılına ait

planlı kesintiler hariç ve tüm kesintiler şeklindeki süreklilik

raporları aşağıdaki gibidir:

As a result of planned deployments that have been going on

since September 2012, we’re moving forward with assured

steps towards our goal of uninterrupted service. Below is a

summary of the continuity reports for interruptions except

for the planned interruptions of 2015 and all interruptions.

SİSTEM SÜREKLİLİK RAPORU

SYSTEM CONTINUITY REPORTS

RAPOR

REPORT

100.000%

99.500%

-

-

-

-

99.000%

-

-

-

-

98.500%

-

-

-

-

98.000%

-

-

-

-

97.500%

-

-

-

-

97.000%

-

-

-

-

96.500%

-

-

-

-

96.000%

-

-

-

95.500%

-

-

-

-

95.000%

OCAK

JANUARY

ŞUBAT

FEBRUARY

MART

MARCH

NİSAN

APRIL

MAYIS

MAY

HAZİRAN

JUNE

TEMMUZ

JULY

AĞUSTOS

AUGUST

EYLÜL

SEPTEMBER

EKİM

OCTOBER

Sistem Süreklilik Raporu 2015

System Continuity Reports 2015

99.602

99.809

99.998

100.000

99.936

100.000

100.000

Planlı kesintiler Hariç

(Excluding Planned Deductions)

99.999

100.000

100.000