Previous Page  68 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 78 Next Page
Page Background

68

KASKO SİGORTASI

Comprehensive Coverage

RAPOR

REPORT

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Genel

Şartları ile birlikte ürünler, şartlar ve teminatlar da

değişmiştir. Ana teminatlar çerçevesinde dar kasko ve

kasko ürünü yer alırken, genişletilmiş kasko ile tam kasko,

ek teminatları da kapsamaktadır.

2014 yılı üçüncü çeyrek verilerini incelediğimizde, ikinci

çeyreğinde olduğu gibi, Genişletilmiş kasko ürününün

çoğunluk tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Diğer

kısmında Dar Kasko, Kasko ve Tam Kasko bulunmaktadır.

Kasko sigortası yaptırma eğilimi Temmuz ayında diğer

aylara göre daha fazladır. Ağustos ve Eylül aylarındaki

kasko yaptırma sayıları birbirine yakın düzeydedir. 2015

yılı üçüncü çeyreğinde Temmuz ayı Ağustos ve Eylül’e

göre daha çok kasko yaptırılan ay olmuştur. Ağustos ve

Eylül aylarındaki kasko yaptırma sayıları birbirine çok yakın

düzeydedir. Ay bazında baktığımızda 2015 yılında Temmuz

ve Ağustos aylarında, bir önceki yılın o aylarından daha

fazla kasko poliçesi üretimi olduğu görülmektedir. Ürün

tipi olarak genişletilmiş kaskoya olan talep artmış ve diğer

ürünlere olan talepte azalma görülmüştür. Ay bazında en

fazla artış 439940’dan 489639’a çıkarak, Ağustos 2015’te

(%11 artış) olmuştur. Temmuz 2015’te %9.5’lük bir artışla

558111 (Temmuz 2014’te 509879) adet ve Eylül 2015’te

%1.4’lük bir azalışla 467166 (Eylül 2014’te 473743) adet

poliçe üretimi olmuştur.

With the new Comprehensive Coverage General Specifications

that became effective on 01.04.2013, products, provisions and

coverage have changed as well. While the main coverage in-

cludes the limited comprehensive coverage and comprehen-

sive coverage, the extended comprehensive coverage and com-

plete comprehensive coverage include additional coverage.

Looking at data from third quarter of 2014, we see that as it

was the case during the second quarter of the year, extended

comprehensive coverage has been the product of choice of the

majority of beneficiaries. The “other” section includes “limited

comprehensive coverage”, “comprehensive coverage” and

“complete comprehensive coverage”. The tendency to have

comprehensive coverage is higher in July compared to other

months. Number of comprehensive coverage policies arranged

in August and September are similar. Month of July in the

third quartrer of 2015 was the month with relatively higher

number of new comprheensive coverage policies compared

to August and September. On a monthly basis, number of

comprehensive coverage policies generaated during Kuly and

August 2015 is higher than the number of comprehensive

coverage policies arranged in the corresponding period of the

last year. Demand for extended comprehensive coverage has

increased and demand for other products has decreased. The

highest increase on a monthly basis was seen in August 2015

when the number of policies increased from 439940 to 489639

corresponding to a 11% increase. Number of policies arranged

increased by 9.5% in July 2015 and reached 558111 (509879

in July 2014) and decrease by 1.4% in September 2015 and

reached 467166 (473743 in September 2014).

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Ürün Tipi

Product Type

Temmuz 2014

July 2014

Eylül 2014

September 2014

Toplam

Total