Previous Page  65 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 78 Next Page
Page Background

65

EKSİST-EKSPER ATAMA ADETLERİ

EKSİST-EXPERT APPOINTMENT FIGURES

RAPOR

REPORT

2013 Mayıs ayında yeni kuralları ile yürürlüğe giren EKSİST

uygulamasında 2014 yılında aylık ortalama 661 adet ata-

ma gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk 11 ayında EKSİST

atama adetleri geçen yıla oranla düşüş göstererek, aylık

ortalamada 372 adet eksper atamasının EKSİST üzerinden

yapıldığı görülmektedir. Eksperlerin yaklaşık %25’si İçel’de

görev alırken, İçel’i %24 ile İstanbul, %14 ile Ankara takip

etmektedir.

With the new EKSIST application that took effect with its

new rules in May 2013, a total of 661 appointments have

been made on average per month in 2014. During the first

11 months of 2015, EKSIST appointment figures decreased

compared to the same period last year and only 372 expert

appointments per month on average were made via the

EKSIST system. While around 25% of the experts were

appointed in İçel, 24% were appointed in İstanbul and 14%

were appointed in Ankara.

600

-

-

-

-

500

-

-

-

-

400

-

-

-

-

300

-

-

-

-

200

-

-

-

-

100

-

-

-

-

0

-

550

470

470

443

374

327

324

292

315

296

241

OCAK

JANUARY

ŞUBAT

FEBRUARY

MART

MARCH

NİSAN

APRIL

MAYIS

MAY

HAZİRAN

JUNE

TEMMUZ

JULY

AĞUSTOS

AUGUST

EYLÜL

SEPTEMBER

EKİM

OCTOBER

KASIM

NOVEMBER

Eksper Atama Adetleri

Exper Appointment Figures

TOPLAM

/ TOTAL

: 4.102