Previous Page  60 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 78 Next Page
Page Background

60

• To increase availability of quality spare parts that offer

higher safety.

• To ensure that consumers receive better quality service

at lower costs.

• To help the insurance companies to control their costs

more effectively.

Working Principles Of The System And Central

Control Mechanism

Every equivalent spare part that’s been subjected to

certification must be included in the equivalent part pool

setup in SBM database. Every equivalent spare part that will

be defined to the SBM system by the supplier of the spare

part will be given a spare part tracking number by SBM.

During spare part replacement, the spare part tracking

number will be reported by insurance experts from the

SBM systems. And for the claim files for which no expert is

appointed, SBM spare part tracking numbers will have to be

indicated on the claim file.

Next Step: Service Certification

The next step after part certification is expected to be “service

certification”. The service certification system that will

provide service company certification via a central system

is expected to ensure higher personnel competency, use of

appropriate equipment and approved repair methods as well

as service quality evaluation and prevention of insurance

fraud at the highest level.

• Tüketicilerin daha ekonomik ve kaliteli hizmet almasını

sağlamak.

• Sigorta şirketlerinin maliyetlerini daha etkin şekilde

kontrol edebilmesini sağlamak.

Sistemin Çalışma Prensipleri ve Merkezi Kontrol

Yapısı

Sertifikasyona tabi tutulmuş her bir eş değer parçanın SBM

veri tabanında kurulan eş değer parça havuzuna girilmiş

olması gerekmektedir. Eş değer parça tedarikçisi tarafından

SBM sistemine tanımlanacak olan her bir eş değer parçaya

SBM tarafından bir parça takip numarası tahsis edilecektir.

Parça değişimi esnasında, söz konusu parça takip numarası

ilgili Sigorta eksperleri tarafından SBM sisteminden

kontrollü olarak raporlanacaktır. Eksper atanmayan

dosyalarda da hasar dosyası üzerinde SBM parça takip

numarasının iletilmesi beklenmektedir.

Bir Sonraki Adım Servis Sertifikasyonu

Parça sertifikasyonunundan sonraki adımın “servis

sertifikasyonu” olması planlanmaktadır. Tamirhane

belgelendirme ve merkezi sistem üzerinden takibi ile

çalışan personel yetkinliği, doğru donanım kullanma ve

onaylı onarım yöntemleri kullanımları ile verilen hizmetin

kalite değerlendirmesi ve sigorta suistimal durumlarının

üst düzeyde engellenebilmesi öngörülmektedir.

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW