Previous Page  63 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 63 / 78 Next Page
Page Background

63

Elektronik ortamda Merkezimize iletilen kaza tespit

tutanaklarından elde ettiğimiz istatistiklere göre, 2015 yılı

ilk 11 ay ortalamalarına istinaden günde takribi 2,363 adet

tutanak sistemlerimize aktarılmaktadır. 2015 Ocak-Kasım

verilerine göre toplam 775 bin kazanın %35’sı İstanbul’da

gerçekleşmiştir. İstanbul’u %10’luk oranla Ankara, %8’lik

oranla İzmir izlemektedir.

En az kazanın gerçekleştiği ilimiz ise Hakkari’dir. Hakkari’de

2015 yılının ilk 11 ayında toplam 110 kaza gerçekleşmiştir.

Hakkari’den sonra en az kaza gerçekleşen diğer illerimiz

sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Kilis’tir.

According to statistics based on the accident reports sent

electronically to our center, during the first 11 months of

2015, on average 2,363 accidents per day were sent to our

system electronically. Based on data from the period of

January-November 2015, 35% of the 775 thousand accidents

took place in Istanbul. Istanbul is followed by Ankara with a

share of 10% and by Izmir with a share of 8%.

The city with the lowest number of accidents is Hakkari.

During the first 11 months of 2015, a total of 110 accidents

took place in Hakkari. After Hakkari, other cities with the

lowest number of accidents are Ardahan, Tunceli and Kilis.

KAZA TESPİT TUTANAĞI(KTT) İSTATİSTİKLERİ

Accident Report (KTT) Statistics

RAPOR

REPORT

80.000

70.000

-

-

-

-

60.000

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

30.000

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

0

75.778

69.192

72.252

75.207

80.120

73.726

78.570

69.555

69.268

35.693

75.961

OCAK

JANUARY

ŞUBAT

FEBRUARY

MART

MARCH

NİSAN

APRIL

MAYIS

MAY

HAZİRAN

JUNE

TEMMUZ

JULY

AĞUSTOS

AUGUST

EYLÜL

SEPTEMBER

EKİM

OCTOBER

KASIM

NOVEMBER

Kaza Tespit Tutanağı Adetleri

Number of Accident Reports

TOPLAM

/ TOTAL

: 775.322