Previous Page  24 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 76 Next Page
Page Background

24

İş Sürekliliği, bir işletmenin yaşamını etkileyebilecek her

türlü kesinti durumunda hizmet vermeye devam edebil-

mesi için uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkin-

liklerden oluşur.

İş Sürekliliği kavramınının geçmişine bakıldığında, 2000 yılı

sorunuyla birlikte öneminin hem dünyada hem Türkiye’de

arttığı görülmektedir. O dönemde eski bilgisayar donanım

ve yazılımlarında sıkça kullanılan iki rakamlı yıl bilgisinin

son iki hanesinin sıfırlanmasının yaratacağı sorunlar gün-

demdeydi. Buna yönelik sorun yaratabilecek tüm donanım

ve yazılımlar elden geçirilerek test edildi ve değiştirildi.

Ancak tüm önlemler alınmasına rağmen hala gözden

kaçan yazılım ve donanım sorunları olma ihtimali vardı.

Bu riski göze almak istemeyen işletmeler daha önce pek

önem vermedikleri Felaket Kurtarma Planları’nı (Disaster

Recovery Plan) geliştirmeye başladılar. İş Sürekliliği

(Business Continuity) kavramı da ilk kez o planlarla birlikte

doğmuş oldu.

Felaket Kurtarma, Acil Durum ya da kısa adıyla İngilizce’de

DR (Disaster Recovery) olarak da adlandırılan kavram çoğu

zaman İş Sürekliliği süreci ile de karıştırılmaktadır. Felaket

Business continuity comprises processes, rules, decisions

and competencies required for a business to continue pro-

viding its services in case of a major interruption in busi-

ness operations.

Looking at the evolution of the concept of Business

Continuity, it is seen that its importance has increased both

in the world and in Turkey with the problem of year 2000. In

those years, there was the issue of possible problems that

could be caused by replacement of last two digits of date

used in most computers and software at that time with

double zeros. All hardware and software that could cause

issues due to this change were all reviewed and tested and

changed. However despite all precautions, there was still

the possibility of certain software and hardware problems

to occur. Businesses unwilling to take such risks, started

to develop Disaster Recovery Plans which that they had

previously ignored to a great extent. And the concept of

Business Continuity was born for the first time with those

plans.

The concept known as Disaster Recovery is most often

confused with the Business Continuity process. While a

SBM HAZIR: ÖNCELİĞİMİZ İŞ SÜREKLİLİĞİ

BUSINESS CONTINUITY AND DISASTER RECOVERY PLAN