Previous Page  28 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 76 Next Page
Page Background

28

SGK ve Özel Sağlık Sigortası yapılanması ile Sosyal

Güvenlik Kurumu mensuplarının ekonomik koşullarla sağlık

sigortasına sahip olmaları sağlanmıştır.

Düzenlemeyle, kurum tarafından kapsama alınmayan,

kapsam dahiline alınmış olsa bile kısmen karşılanan sağlık

harcamalarının oluşması durumunda veya kişilerin daha

yüksek standartlarda sağlık hizmeti almayı talep etmeleri

halinde tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık hizmetleri

rahat ve sürdürülebilir yapılmıştır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası öncesinde hastalardan

alınan ilave ücret, otelcilik ücreti gibi sigortalı tarafından

ödenen kısımların sigorta şirketleri tarafından ödenmesi

sağlanmıştır. Yani, Kurum tarafından ödenmesi gereken

sağlık hizmetleri Kuruma, ilave ücret ise özel sigorta

şirketine fatura edilebilecektir. Bu model yıllardır birçok

gelişmiş dünya ülkesi (Almanya, Hollanda, Fransa vs.)

tarafından uygulanmakta ve sağlık harcamalarının

sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Sağlık sigortası bilincinin artması, özel hastanelerin SGK ile

yapacakları anlaşmalar ve fark ücretleri, tamamlayıcı veya

destekleyici sağlık sigortasının çerçevesinin belirlenmesi

ve ekonomik istikrar, özel sağlık sigortalarının gelecekte

daha da yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

SBM tarafından yapılan çalışma

ile şirketlerin Tamamlayıcı ve

Destekleyici Sağlık Sigortaları

kapsamında verdikleri teminatları

SBM’ye iletebilmelerine olanak

sağlanmıştır. Toplanan bu verilerle

ilerleyen

dönemde

sektörün

kullanabileceği detaylı raporların

sunulması planlanmaktadır.

With the restructuring of the SGK and Private Health

Insurance System, beneficiaries of the Social Security

System can now access low cost health care.

The complementary health insurance provides coverage

for individuals which are not covered by the Social Security

system or extra coverage those individuals whose health

expenses are partially covered or for individuals demanding

health services at higher standards. Brought about with the

new regulation, the newcomplementary health insurance has

made access to health services convenient and sustainable.

The extra charges such as extra healthcare fees, or

hospitalization fees that patients were charged prior to

complementary health insurance, are now covered by the

insurance companies. In other words, the fees to be paid by

SGK are invoiced to SGK while the extra charges are invoiced

to the private insurance company. This model is being used

for many years now by numerous developed countries (such

as Germany, The Netherlands, France etc.) and supports

efforts to ensure sustainability of healthcare services.

Increasedawarenessabout health insurance, theagreements

that private hospitals will make with SGK and extra charges,

determining the framework for the complementary or

supportive health insurance and economic sustainability

will make private health insurance more widespread in the

future.

With the new project initiated by

SBM, insurance companies can

now share with SBM, the coverage

they provide as part of the

Complementary and Supportive

Health Insurance services. In the

coming term, SBMplans to prepare

detailed rep orts to be used by the

industry based on these data.

Tamamlayıcı ve Destekleyİcİ Sağlık

Sİgortaları artık SBM’de!

SBM NOW OFFERING COMPLEMENTARY AND SUPPORTIVE HEALTH

INSURANCE!

SBM’DEN

FROM SBM