Previous Page  16 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 76 Next Page
Page Background

16

2013 yılı sigorta sektörü için portföy dengelerinin sağlana-

rak teknik kârlılığa yansıması anlamında olumlu geçmiştir.

Kişinin kimliğine göre poliçe primlerinin tespiti, sigortalıları

konuya yakın hale getirmiş, daha dikkatli davrananın

daha ucuz poliçeye sahip olacağı bilincinin yerleşmesini

sağlamıştır.

Zorunlu Deprem Sigortalarında, BES poliçelerinde önemli

gelişmeler olmuş,

poliçe sayıları

artmıştır.

Bazı sigorta branşlarında, riziko kabul nedenleri yüzünden,

sigortalanamayan yerlerin haricinde sıkıntı görülmemiştir.

2013 yılında %25 oranında oluşan sektör artışının, mali-

yetlerin artması sebebiyle, acenteler ve şirketlere kâr an-

lamında fazla bir getirisi olmadığı da görülmüştür.

2013 was a good year in that it brought portfolio balance and this

was reflected to technical profitability.

The system whereby the policy premiums are determined based

on the identity of the policy owner, brought the policy owner

closer to the issue and gave the message to the society that the

person who is more cautious will be able to pay less for his policy.

Important developments have been observed in Mandatory

Earthquake Insurance and BES, and the number of policies has

increased.

No important problem was observed except for some places

not getting insurance coverage due to risk acceptance criteria in

certain insurance lines. The 25% growth in the sector that was

observed in 2013 did not translate into increased profits for the

agencies and companies due to increased costs.

ÖZCAN

DUYSAK

*

2013 YILI SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN OLUMLU GEÇTİ

2013 WAS A GOOD YEAR FOR THE INSURANCE INDUSTRY

* SAİK Eski Üyesi

/ Former SAIK Member