Previous Page  21 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 76 Next Page
Page Background

21

Sigorta sektörünün giderekbüyüdüğünü ve

müşterilerine hizmet konusunda farklılaşma

ihtiyacında olduğunu düşünürsekSBMbu

noktada önemli bir görev üstleniyor

Knowing that the insurance industry has been

growing rapidly and that it needs to diversify

services to customers,we see that SBMtakes

on amajor responsibility in this regard

kentsel dönüşüm projesi de bu konutların yerine daha

düzgün yapıların gelmesine yönelik başlayan bir proje. 13

milyon 400 bin konutun da zorunlu deprem sigortası ile

ilgili yapılan bütün çabalarla şu ana kadar yaklaşık 6 milyon

poliçe sayısına ulaştığını biliyoruz.

2017 yılında ulaşmasını

beklediğimiz hedef 10 milyon

. Sigortalı oranı bu anlamda

yüzde 4’ten yüzde 15’e yükselmiş olsa dahi bölgeler

bazında baktığımızda örneğin Marmara Bölgesi’nin yüzde

44, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 24 olduğunu görüyoruz.

Bu nedenle 2017 hedefimiz olan 10 milyona ulaşmak için

sektör olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam etmemiz

gerekiyor.

Sigorta sektörünün giderek büyüdüğünü ve müşterilerine

hizmet konusunda farklılaşma ihtiyacında olduğunu

düşünürsek SBM bu noktada önemli bir görev üstleni-

yor. Dijital çağda istenilen bilgiye hızlı ulaşmanın önemi

düşünüldüğünde; hem potansiyel müşterilerin sigortalı

olma aşamasındaki sorularını cevaplamak hem de on-

lara acil durumlarda bilgi vermek ve yardımcı olmak adına

yarar-lı bir oluşum olduğunu düşünüyoruz. SBM’nin de bu

anlamda son teknolojiden yararlanarak yürüttüğü çalışma-

larla sigortalıların yanında olmaları ve iht’yaç duydukları

bilgileri hızla sağlamaları son derece önemli. Böylece SBM

sigortalılar ile şirketler arasında önemli bir iletişim ağı

oluşturarak sigortacılık faaliyetlerinin daha kapsamlı ve

faydalı yürütülmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Sigorta sektörünün en önemli konusu hiç şüphesiz

“güven”

duygusu. Sigortalıların ve şirketlerin güven duygusu içinde

ilişkilerine devam etmeleri son derece önemli. Zor du-

rumlarda sigortalının çeşitli sorgulamalarını yapmaları ve

bilgilere kısa zamanda ulaşması tüm sektör için önemli.

SBM’nin yapacağı bu çalışmaların da desteğiyle sigorta

şirketlerine güvenin daha da artacağı görüşündeyiz.

2013 yılının son aylarında; sigorta şirketleri kendi web say-

fasından 30 gün içerisinde tanzim edilen en düşük ve en

yüksek primli poliçelerin primlerini göstermeleri gerekiyor.

2014 yılında da bu şeffaflık ile birlikte sigorta şirketlerini ter-

cih edeceklere olumlu yansıyacağı görüşündeyiz. Ayrıca,

ürünlerin yanısıra tüketiciye sunulan ek hizmetlerin ve fay-

daların sektörde daha da ön plana çıkmasını bekliyoruz.

aims to replace such old buildings with new and better ones. We

also know that as a result of the efforts for making mandatory

earthquake insurance widespread, of the 13,400,000 houses,

around 6 million now have mandatory earthquake insurance

policies. Our goal for 2017 is to make this figure 10,000,000

houses. Even though this figure increased from 4% to 15% in

terms of the number of policy owners, when you look at it on

the basis of geographical regions, you see that the share of

Marmara region is 44% and the share of Southeast Anatolia is

24%. Thus, in order to reach our goal of 10 million we need to

work very hard.

Considering the fact that the insurance industry has been

growing constantly and that it needs to offer diverse services

to its customers, we see that SBM has taken on a major

responsibility in that regard. If one considers the importance

of rapid access to any desired information at any time in this

digital age, we see that SBM is quite beneficial both in terms

of answering the questions of potential policy owners and

providing them information in cases of emergency and helping

them. In this regard, it is crucial that SBM utilizes the latest

technologies in this area and provides its users with instant

access to all kinds of information. This way, SBM serves as

a major communication network between the policy owners

and the insurance companies and ensures that insurance

operations are more comprehensive and beneficial.

Undoubtedly, the most important issue in the insurance sector

is the issue of “trust”. It’s crucial that policy owners and the

companies have mutual trust during their business relationship.

It is very important for the sector as a whole that in cases of

emergency, the policy owners are able to retrieve any information

instantly and easily. We believe that the work carried out by SBM

will increase policy owners’ confidence in the companies.

During the last months of 2013, the insurance companies are

required to publish, the premiumamounts of the policieswith the

highest and lowest premiums that were prepared within the last

30 days on their websites. With this new level of transparency,

we expect this to be beneficial for those who will have to choose

their insurance companies. We expect the additional services

and benefits, in addition to the current products, to be more at

the forefront in 2014.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT