Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

yapmasını, önlem almasını isteyemiyorsunuz. İstediğiniz

durumda başka bir sigorta şirketinden biraz daha fazla

prim ödeyerek teminat bulunabilmekte. Bu bir gün mutlaka

patlayacağını bildiğiniz bir silah ile rus ruleti oynamaya

benziyor.

Bu sorunu çözmek için özellikle yangın branşında sektörün

ve reasürörlerin ortak desteği ile kurulabilecek ve alanının

uzman mühendislerinden oluşacak bir risk ekspertiz kuru-

muna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede ekono-

mimize ciddi zararlar veren birçok yangının iş yeri sahibinin

alabileceği ufak önlemler neticesinde rahatlıkla önlenebi-

leceği düşüncesindeyiz.

Dünyadaki hızlı teknolojik gelişmelerin bir yansıması

olarak sigorta sektöründe de teknoloji kullanımı her

dönemkinden çok önem kazanmıştır. Çok değerli olan

veri ve bunun işlenmiş hali olan bilginin iyi okunabilmesi

sigorta sektörünün önünü görebilmesi adına zaruridir.

Bu minvalden yaklaşıldığında SBM’nin çalışmalarını son

derece faydalı bulduğumu belirtmek isterim. Verilerin ortak

bir havuzda toplanması özellikle iş kabullerinde şirketlerin

riskleri daha iyi okuyabilmesi adına çok faydalı olmuştur.

Yangın branşında veri kaynağı ile ilgili yeni projelere

ihtiyaç var

Hasar adetlerinin düşük, ancak hasar maliyetinin çok yük-

sek olduğu yangın branşı ile ilgili ne yazık ki kaba ve ihtiyacı

tam karşılamayan itfaiye verileri dışında toplu bir veri kay-

nağı bulunmuyor. Yangın sigortası yapılacak yerlerin gerek

geçmiş dönem hasarları, gerekse sigorta geçmişlerinin

bilinmemesi risk kabulü sırasında sigorta şirketlerinin işini

oldukça zorlaştırmaktadır. SBM’nin bu konuda da sektöre

öncülük ederek ihtiyacı karşılayacak projeleri gerçekleştire-

ceğine inanıyoruz.

Bunun dışında ise özelde araç, genel

olarak da tüm branşlarda etkin ola-

cak bir sahteciliği önleme yapılan-

masının bir an önce kurulması ve

devreye alınması önemli bir ihtiyaç

olarak beklemektedir.

Mutlu bir 2014 yılı temenni ediyorum.

We believe that, in order to solve this problem, an expertise

institution in the fire insurance that comprises expert engineers in

this area needs to be founded with support from the industry and

the reinsurance companies. This way, we believe that numerous

fire incidents that result in big losses for our economy would be

prevented by taking simple measures.

As a reflection of the rapid technological advancements in

the world, use of technology has become more important

than ever in the insurance industry as well. Correct analysis of

valuable information and its processed form is essential for the

sector to be able to see ahead. From this perspective, I think

SBM is doing a great work that benefits the sector as a whole.

Collecting information in a common pool is especially beneficial

for companies to be able to better analyze risk during business

acceptance.

New projects related to data sources are required in

the fire insurance

Unfortunately, about the fire insurance where the number of

claims is low but the burning cost is high, there is no common

information source other than fire brigade data which do not

serve any purpose. Lack of information about the past losses

and insurance history of places to be insured, makes things very

difficult for insurance companies especially at the time of risk

acceptance. We believe that SBM would take the lead in this area

as well and develop projects that would solve this problem.

Apart from that, there’s an urgent need for establishing an

insurance fraud prevention system in all lines, especially in Motor

lines.

I wish everyone a happy 2014.

RÖPORTAJ

INTERVIEW