Previous Page  14 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 76 Next Page
Page Background

14

2014 yılında bizi güzel gelişmelerin beklediğine ina-

nıyorum. Teminat bulunamayan risklere ilişkin olarak

Hazine Müsteşarlığı etkin rol oynamaya başladı. Son ola-

rak “

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelik

” yürürlüğe konuldu. Biz

de İcra Komitesi olarak sigorta eksperlerimize riziko teftiş

eğitimleri verdik. 2014 yılında teminat bulunamayan riskler

konusunda daha az sorun yaşanacağına hep birlikte şahit

olacağız. Bununla birlikte, poliçe fiyatlarındaki yukarı yön-

lü hareketin durarak fiyatların, denge noktada oluşacağına

inanıyorum.

2014 yılında, mesleğimize ilişkin olarak da güzel gelişme-

lerin yaşanacağına inanıyorum. Toplumda, sigorta eksper-

lerinin tanınırlığının artacağı, vatandaş tarafından atanan

eksper sayısının ciddi rakamlara ulaşacağı bir yıl bizi bekli-

yor. Bu noktada, Sigorta Bilgi ve GözetimMerkezi’ne önem-

li görevler düşüyor. Zira Eksper Atama ve Takip Sistemi

(

EKSİST

) ile Rapor Yazım Modülü (

EKSRAP

)’nün geliştiril-

mesi ve daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulması

büyük önem arz ediyor.

I believe there are good developments waiting for us in 2014.

Undersecretariat of the Treasury has started to play an active role

regarding the risks that are not covered. Recently, the “Bylaw For

Procedures and Principles for the Operation of the Extraordinary

Risk Management Centers” took effect. We, as the executive

committee, provided risk assessment trainings to our insurance

adjusters. In 2014, we will see altogether that there will be fewer

problems related to uncovered risks. In addition, I believe that

the upward trend of the policy prices will reach a plateau and the

prices will emerge at a balance.

In 2014, I believe that we’ll experience some good developments

related to our occupation as well. Recognition of insurance

adjusters by the society will improve and the number of adjusters

appointed by citizens will reach significant numbers. At this

point, the Insurance Information and Monitoring Center will have

important responsibilities. Thus, it is crucial that the Adjuster

Appointment and Tracking System (EKSIST) and the Adjuster

Report Module (EKSRAP) are further improved and made more

user friendly.

In 2013, uncovered risks and the increased policy prices created

a great deal of controversy. Some insurance companies refrained

YALÇIN

KAYA

*

SBM BÜYÜK BİR BAŞARI HİKÂYESİ, MİLLİ

GURURUMUZDUR

SBM IS A GREAT SUCCESS STORY AND IS OUR NATIONAL PRIDE

* SEİK Başkanı

/ SEIK Chairman