Previous Page  22 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 76 Next Page
Page Background

22

Değişmeyen bir şey varsa o da “

değişim

”in kendisidir…

Dijital dünyada yaşanan değişim, dönüşüm olarak yönetile-

biliyor ve pozitif yöndeki çıktıları da gelişim olarak sunu-

luyorsa değişim=başarı olarak yorumlanabilir.

Kurumsal başarıların çeşitliliğinde değişmeyen sabit olgu,

IT altyapılarında yaşatmak zorunda oldukları değişim,

dönüşümün ve gelişimin sürekliliğidir.

IT’ler maliyet merkezi mi, fayda merkezi mi?

Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar kendini amorti et-

menin ötesinde; kuruma kâr, başka birimlerin ürettiği fay-

dalara destekçi-itici güç olmaktadır. Dijital dünyanın en

yakını

“IT kadroları”

da kendi inovasyonlarıyla kuruma ön-

derlik eden CEO’ların co-pilotu olmalıdırlar.

The only thing that doesn’t change is “change” itself…

If the change taking place in the digital world can be managed

as transformation and its positive outcomes can be presented

as development, then this change can be interpreted as success.

The never changing phenomenon of the diversity of corporate

success is the continuity of the change, transformation and

development in the company’s IT structure which have to take

place.

Is IT a cost center or a benefit center?

Beyond paying off their initial investment cost, IT Technology

investments serve as the driving force behind profitability and

the benefits created by other units in the organization. And

with their innovations, the IT teams which are closest to the

digital world, should be the co-pilots of the CEOs who lead the

companies. The most frequently uttered word in SBM in 2013

BÜLENT

GEÇKİN

*

DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM, GELİŞİM: BAŞARI!

CHANGE, TRANSFORMATION, DEVELOPMENT: SUCCESS!

* SBM BT Servis Yönetim Direktörü

/ ITSM Director