Previous Page  20 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 76 Next Page
Page Background

20

Türkiye sigorta pazarının

büyüme potansiyeli oldukça

yüksek

Sigorta branşlarını hayat ve hayat

dışı olarak ayırmaktayız. Hayat dışı

sigortalara baktığımızda ise sadece

ülkemizde değil, bütün dünyada

oto sigortaları lokomotif branş ola-

rak önde gidiyor. Onu takip eden

sigortaları da yangın ve doğal afet

riskleri, genel kazalar, nakliyat ve

mühendislik olarak sıralayabiliriz.

Yeni yılla birlikte de oto alımlarının

yardımıyla lokomotif branşın oto

sigortaları olacağını öngörüyoruz.

Türkiye sigorta pazarının büyüme

potansiyeli oldukça yüksek fakat

gelişmiş veya gelişmekte olan ülke

piyasalarınınhacimsel büyüklüğüne

erişebilmesi için zamana ihtiyaç

var. Bu da Türkiye’de hep söyle-

diğimiz üzere önemli bir potansiye-

lin olduğunu bizlere gösteriyor.

Sektörümüz son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle ol-

dukça önemli ve hızlı bir değişim geçirdi. Sektörün daha

da gelişmesi için önümüzde halen büyük fırsatlar bulunu-

yor.

TÜIK

’in 2015 tahminlerine göre Türkiye nufusunun

77 Milyon’dan fazla olması bekleniyor. Türkiye ile diğer

ülkeler arasındaki toplam prim üretimine baktığımızda ise

Türkiye’nin genç nufusu ve büyük potansiyeliyle sıralama-

larda daha da üst yerlere yükseleceğini umut ediyoruz.

En son istatistiklere göre

Türkiye’de trafiğe tescilli araç

sayısı 17 milyon 465 bin. Bunların yaklaşık yüzde 54’ünü

otomobiller oluşturuyor. 17 milyon 465 bin aracın yüzde

93’ü ise zorunlu trafik sigortası sahibi. Kasko oranlarına

baktığımızdaysa 17 milyon 465 bin aracın, 8 milyon 590

bini özel araç. Bunların yaklaşık yüzde 25’inin kaskosu

var

. Yine bu araçların yaklaşık yüzde 40’ının 16 yaşından

büyük olduğunu biliyoruz. Yani yaşlı araçları ve zaten sigor-

talı olanları bu rakamlardan çıkardığımızda, 3 milyon 300

bin otomobilin aslında yaşlı olmadığı halde, çok da fazla

kullanılmadığından ve riskli görülmediği için kasko poliçesi

yaptırılmadığı ortaya çıkıyor. Bu rakamlardan yola çıkarak

sürekli sektör olarak altını çizdiğimiz sigortanın gerekliliğini

tüketicilere anlatmanın önemi yeniden ortaya çıkıyor.

Konut sigortalarına da baktığımızdaysa Türkiye’de yaklaşık

13 milyon 500 bin konut var. Bunun yaklaşık yüzde 37’sinin

iyi durumda olmadığını biliyoruz. Zaten ülkemizde başlayan

Turkish insurance market has a

great growth potential

We divide insurance lines into 2 main

categories of life and nonlife. Looking

at nonlife insurance, we see that not

only in Turkey but also in the whole

world, auto insurance serves as

the leading line of the industry. The

other insurance lines that follow auto

insurance are fire and natural disaster

risks, general accident, marine and

engineering. In the new year as well,

as a result of new car purchases

we expect auto insurance to be the

leading line in the industry.

Turkish insurance market has a

great growth potential, however, it

needs time to reach the volumes

of the insurance industries in the

developed or developing countries.

This also indicates, as we have always

mentioned, Turkish insurance industry

has a great potential.

Our industry has gone through a major

and rapid transition also as a result of

of the globalization trends in recent years. We have still got

big opportunities ahead of us for further development of the

insurance industry in Turkey. According to TUIK forecasts,

population of Turkey is expected to be more than 77 million

by 2015. Comparing the total premium generated in Turkey to

those in other countries, we hope that Turkey will be moving

further up the rankings thanks to its young population and its

huge potential.

Based on recent statistics, the number of registered vehicles in

Turkey is 17 million 465 thousand. All of this figure, around 54%

comprises automobiles. And 93% of these vehicles have Motor

TPL insurance. Looking at the Motor Own Damage figures, we

see that 8 million 590 thousand of the 17 million 465 thousand

vehicles are private. Around 25% of them have MOD insurance

coverage. Around 40% of these vehicles are known to be older

than 16 years, which means that, when we subtract the number

of old cars and the cars that already have insurance policies, we

see that 3,300,000 cars do not have MOD insurance because

they’re not used very often or are not considered to be risky

even though they’re relatively new cars. Moving from these

figures, we once again realize the importance of increasing

public awareness about the importance of insurance, an issue

we constantly emphasize as the sector as a whole.

Looking at the homeowner’s insurance policies, we see that

there are around 3,500,000 houses in Turkey. We know that

around 37% of these are not in good condition. The urban

transformation project that has been initiated in our country

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT

SBM’nin yapacağı

çalışmaların da desteğiyle

sigorta şirketlerine

güvenin daha da artacağı

görüşündeyiz

We believe that society’s

confidence in insurance

companieswill increase as

a result of these efforts and

projects of SBMaswell