Previous Page  13 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 76 Next Page
Page Background

13

Kaza tespit tutanağı uygulaması ile

zaman ve yakıt tasarrufukazanılmış,

neden olunan trafik tıkanıklıklarının

ortadankalkması sağlanmıştır

The newsystemthat allows drivers to prepare

accident reports right after the accidents has

brought about significant time and fuel savings,

preventing traffic jams during accidents

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

bünyesinde Kaza Kusur

Değerlendirme Komisyonu’nu kurmuştur. Sadece maddi

hasarla sonuçlanan kazalarda sürücülerin tanzim ettikleri

kaza tespit tutanaklarının değerlendirilerek, kazayla ilgili en

doğru karar sigorta şirketine bildirilmektedir. Bu komisyon

sayesinde hem sigortalı hem de sigortacılar hasar takibi

ve özellikle risk bilgilerini daha net ve doğru biçimde takip

edebilmektedirler. Ayrıca kazalar sonrasında sürücüler

tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı uygulaması ile

zaman ve yakıt tasarrufu kazanılmış, neden olunan trafik

tıkanıklıklarının ortadan kalkması sağlanmıştır.

Komisyon, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi, bundan

sonra da sigorta şirketleri ile uyum içerisinde çalışmalarını

sürdürmeyi istemektedir. Ortak platformdan en iyi şekilde

fayda sağlayabilmek için sigortalıların doğru bilgilendiril-

mesini, doğru ve isabetli risk değerlendirilmelerinin yapıla-

bilmesi için özellikle sigorta şirketlerine ibraz edilen kaza

tespit tutanaklarındaki bilgilerin eksiksiz olmasına özen

gösterilmesini istemekteyiz.

2014 yılında Komisyon olarak sigorta şirketlerinden beklen-

ti ve önerilerimiz şu şekildedir:

Maddi hasar ile neticelenen bir trafik kazası ile ilgili olarak

ihbar alan sigorta şirketi yetkilisi veya onlar namına hareket

edenler, TRAMER kaydını oluşturmadan önce kendilerine

ibraz edilen Kaza Tespit Tutanağında yer alması gereken

bilgilerin noksansız olup olmadığını kontrol etmeli, eksik bir

bilgi olması durumunda TRAMER kaydı oluşturmamalıdır.

Var olan eksiklikler tamamlandıktan sonra kayıt yapıl-

malıdır. Doğru poliçe bilgileri ile açılan ve komisyona gelen

TRAMER kayıtları, komisyon üyelerinin de doğru ve isabetli

karar vermesini sağlayacaktır.

27, with the goal of carrying out responsibility determination

procedures for accidents. In accidents that result in only

material damage, the accident reports prepared by the drivers

are reviewed and the most accurate decision regarding

the accident is made and communicated to the insurance

company. Thanks to this commission, both the insurers and

the policy owners are able to track their accident reports and

especially their risk information more clearly and accurately.

In addition, the new system that allows drivers to prepare

accident reports right after the accidents has brought about

significant time and fuel savings, preventing traffic jams

during accidents.

The commission just as it has been since the day it was

founded, wishes to continue towork in harmony with insurance

companies. To obtain the highest benefit from the common

platform, we ask that the policy owners are provided with

correct information and that the accident reports submitted

to the insurance companies are correct and complete so that

correct and accurate risk assessment can be carried out.

In 2014, our commission’s expectations from and recommen-

dations to the insurance companies are as follows:

Insurance company official or persons acting on behalf of that

official who is notified about a traffic accident with material

damage, should verify that the information submitted to

them in the Accident Report is complete before creating the

TRAMER record and should refrain from creating a TRAMER

record in case of missing or incomplete information. The

record in question should be created only after missing

information is completed. TRAMER records based on correct

policy information that arrive at the commission would allow

commission members to make correct and better decisions.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT