Previous Page  4 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 104 Next Page
Page Background

4

SBM YENİ MİSYONLARI İLE SEKTÖRE KATKIYA DEVAM EDİYOR

SBM CONTINUES TO CONTRIBUTE TO THE SECTOR WITH ITS NEW MISSIONS

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sigorta

verisini ortakveri tabanındatoplayarak, geliştirdiği

uygulamalar ve projeler ile sistem üzerinde

kontrol sağlamakta, sigortalıların, sigorta

şirketlerinin ve kamunun haklarının korunması

konusunda önemli görev üstlenmektedir.

Merkez’imizin misyonu da bu çerçevede, dört

başlıkta toplanmıştır. Bunlar;

• Verinin toplanması, güvenilir istatistikler

oluşturulması ve sağlıklı fiyatlandırma

yapılabilmesi,

• Sektör genelinde uygulama birliğinin

sağlanması,

• Suistimallerin önlenmesi,

• Sigorta sistemine güvenin artırılması, kamu

gözetiminin etkinleştirilmesidir.

Performansımızın, bu dört misyonun gerçekleş-

tirilmesi ile birlikte, sektöre sağlayacağımız katkı

ile ölçülmesi gerektiğine, sektörün gelişimine

katkı sağlayabildiğimiz ölçüde de sektör ile

birlikte güçleneceğimize inanıyoruz. Bu inançla

yıl başında bu dört misyona iki yeni misyon daha

ilave ettik.

• Verinin bilgiye dönüştürülerek sektöre

sunulması,

• Sektör gelişimine gözetim fonksiyonu ile

katkı sağlanmasıdır.

Finans

endüstrisinin

Bankacılık’tan

sonra

en büyük ikinci sektörü olan Sigortacılık, bu

büyüklüğü ile Merkez’imizin yeni misyonlarını

gerçekleştirme anlamında önemli bir avantaj

sağlıyor. Şöyleki 2016 yılında sektörün yazmış

olduğu prim 40 milyar TL’nin üzerinde olup, bu

büyüklük, bu büyüklükteki bir çarpan değer,

sağlanacak faydanın potansiyelini de yükseltiyor.

By collecting in a shared data base all insurance data

and by using the applications and projects it develops

Insurance Information and Monitoring Center (SBM)

ensures control of the system and assumes an

important responsibility in terms of protecting the

rights of insurance companies and the rights of the

public sector.

And within this framework, the main mission of our

center has been gathered under four topics. These are;

• Collection of data, creation of reliable statistics

and ability to make healthy pricing,

• Ensuring uniformity of practices across the

sector,

• Prevention of fraud,

• Increasing public confidence in the insurance

system, and ensuring more effective state

supervision.

We believe that our performance should be measured

in terms of our contribution to the sector which will

be result of fulfilling these four missions and that we

would get stronger together with the whole sector as

long as we are able to contribute to the development

of the sector. Moving from this belief, we’ve added

two more missions to these four missions of ours

stated above.

• Converting data into information and sharing

with the sector,

• To contribute to the development of the sector

via the monitoring function. 

Insurance industry, which is the second biggest sector

of the finance industry after Banking, offers a great

advantage for fulfilling these missions thanks to its

big size. Accordingly, total premium written in our

industry in 2016 was over 40 billion USD and this

magnitude also multiplies the potentially benefit to

be provided.

Erhan BOZKURT

TSB Genel Sekreter Yardımcısı

Deputy Secretary General

Insurance Association of Turkey