Previous Page  54 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 104 Next Page
Page Background

54

Uzman Gözüyle ·

Expert View

İş Zekası sistemleri iş sorularına

verdikleri hızlı ve doğru cevaplar

ile yapılan işin anlaşılmasına,

yeni anlamlar çıkarılarak bu

çıkarımlardan yeni kararlara

ulaşılmasına yardım ederler.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

(SBM)’nde İş Zekası Ekibi olarak

gerçekleştirdiğimiz

Self-Servis

İş Zekası projesi ile bini aşkın

sigorta profesyonelinin SBM’de

toplanan veriler üzerinden analiz

yapabilmelerine ve sektörle ilgili

kararları alırken doğru hareket

etmelerine destek veriyoruz.

Nasıl

bir

yaptığımızı

somutlaştımak

için,

Türkiye

sigorta sektörü özelinde bazı

sorular sorup analizler yapalım

ve

geliştirdiğimiz

sistemin

sektöre neler katabileceği ile

ilgili biraz fikir edinelim. Sigorta sektöründe 2016

yılında yaklaşık 35 milyarı Elementer(Hayat-Dışı)

branşlarda 5 milyarı ise Hayat branşlarında olmak

üzere 40 milyar TL’nin üzerinde prim üretimi

yapıldı. Bu rakam 2015 yılına göre %30 artışı ifade

ediyor. Elementer prim hacminin %35’ini 12.5

milyar TL ile Trafik Sigortası oluşturuyor ve 2015’te

bu üretim yaklaşık 7 milyar TL olarak gerçekleşmiş.

Ürün bazında %80’e yakın bu artış sektördeki

%30’luk prim artışının 20 puanını oluşturuyor. Bu

da, sektördeki büyümenin üçte ikisinin Trafik ürünü

kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Trafik Sigortası, Türkiye’de trafiğe çıkan her

araç için yaptırılması zorunlu olan ve sigortalı

araç vasıtası ile üçüncü şahıslara verilen maddi

ve bedeni hasarları Hazine Müsteşarlığı’nın

belirlediği limitler dahilinde teminat altına alan bir

sorumluluk sigortasıdır. Teminatlar sabit olmakla

beraber, fiyatlar 2017 Nisan ayına kadar şirketlerce

serbest olarak belirlenmekteydi ve araç sahipleri

geçmişteki hasarlarına göre indirimli veya sürprimli

poliçe satın almaktaydı.

Business Intelligence systems

help its users understand their

business by answering questions

fast and accurate, reach new

conclusions from the answers

and take decisions by means of

these conclusions. The Business

Intelligence team at Insurance

Information and Monitoring

Center (SBM), implemented

a

Self-Service

Business

Intelligence project, to allow

over one thousand insurance

professionals make analyses

based on data collected at SBM

and to help them act correctly

while making decisions regarding

the sector.

In order to better demonstrate

the type of work we do, let’s ask

some specific questions about

Turkish insurance industry and do some analyses

and get some ideas in order to understand what

value the new self-service model can add. A total

of 40 billion TL premium has been written in the

insurance industry in 2016. 35 billion TL of this

amount was from Elementary (Non-life) Insurance

branches while 5 billion TL from life insurance. This

figure represents a 30% increase compared to 2015.

35% of the written premium in the Elementary

Insurance branch comes from Motor Third Party

Liability (MTPL) Insurance, which corresponds, to

12.5 billion TL and the figure was 7 billion TL in 2015

in contrast. This 80% increase inMTPL corresponds

to 20 points of the 30% premium increase in the

sector. And this shows that one third of the growth

in the sector stems fromMTPL.

MTPL isa liabilityproductwhich ismandatory for all

vehicles in traffic in Turkey and provides coverages

within the limits set by the Undersecretariat of

Treasury, for material and physical damage given

to third parties via the insured vehicle. While the

coverage is fixed, prices were to be determined

by the insurance companies independently until

Undersecretariat of Treasury has ruled limits

in April 2017 and vehicle owners were able to

get discounted policies or surcharged policies

depending on the claims they filed in the past.

SÜRÜKLE-BIRAKLARLA SELF-SERVİS SEKTÖR ANALİZİ

SELF-SERVICE SECTOR ANALYTICS VIA DRAG-AND-DROP

Ahmet Şişek

İş Zekası

Business Intelligence