Previous Page  58 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 104 Next Page
Page Background

58

Uzman Gözüyle ·

Expert View

İş Zekası Ekibi olarak işe, SBM’deki kaynak verileri

hızlı bir şekilde sorgulayabileceğimiz bir veri ambarı

inşa etmekle başladık. Veri Ambarı Proje'sini

2016 yılı ortasında tamamladık. Böylece, SBM’de

toplanan 15 farklı ürüne ait verileri, konsolide bir

yapıda veri ambarında topladık. Elementer veHayat

Sigortacılığı için ortak veri ambarını kurduk. Her

gün sonunda veri ambarını güncelleyecek şekilde

ETL(Veri aktarımı) işlerini geliştirdik.

Veri ambarı projesinden sonra, Self-Servis İş Zekası

Proje'sine başladık. Temel proje hedeflerimizden

bahsedersek;

• Raporlama boyutlarını ve metriklerini anlatan,

sektör genelinde ortak bir dilin oluşmasına

katkı sağlayacak Sigortacılık İş Zekası Veri

Sözlüğü’nün hazırlanması,

• Kullanıcıların kendi raporlarını kendilerinin

hazırlayabileceği modellerin tasarlanması,

• SBM raporlama sistemindeki hazır raporların

ortak bir şablon ile yeniden geliştirilmesi,

kurumsal bir raporlama arayüzünün

oluşturulması,

• İş Zekası yazılım altyapısı güncellenmesi,

• İş Zekası kullanıcılarının yeni yapı ile ilgili

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.

Elementer ve Hayat Sigortacılığı için yaklaşık

30 boyut ve 60 KPI tanımı yapılarak dokümante

edildikten sonra, kullandığımız İş Zekası ürünü

(IBM Cognos 11) üzerinde modelleri tasarladık.

Hem bellek-içi çalışabilen hem de veri tabanı

üzerinden sorgulamaya imkan veren Cognos ürün

ailesi içerisindeki Dynamic Cubes teknolojisini

kullanmaya karar verdik.

So, first we have started implementing a data

warehouse by which we couldmake fast queries on

the collected data at SBM. We completed the data

warehouse project inmid 2016. By thisway, the data

related to 15 different products gathered at SBM,

became consolidated in the data warehouse. We

built a common data warehouse for Elementary

and Life Insurance branches and developed ETL

(data transfer) jobs allowing us to update the data

warehouse at the end of every day.

After the data warehouse project, we have started

Self-Service Business Intelligence Project. We can

summarize our main project goals as follows:

• Documentation of a Business Intelligence

Data Dictionary that will contribute to set

a common language to be used across the

sector and describes reporting dimensions and

metrics.

• Designing models that allow users to prepare

their own reports.

• Re-development of the report templates in

the SBM reporting system using a common

template, development of an enterprise

reporting interface.

• Updating the Business Intelligence software

infrastructure to a new version.

• Informing and training the Business

Intelligence users about the new world.

After 30 dimensions and 60 KPI definitions

were created for Elementary and Life Insurance

branches, we designed the models on the Business

Intelligenceproduct (IBMCognos 11)weuse.Cognos

product family allows in-memory operation and

allows inquiries on the database and we decided to

use the Dynamic Cubes technology located inside

the Cognos product family.