Previous Page  52 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 104 Next Page
Page Background

52

DENETİM, KONTROL VE RİSK

ÇALIŞMALARIMIZLA

SUNUCULARIMIZ, TAM KAPASİTE VE SIFIR KESİNTİ

İLE HİZMETE HAZIR!

OUR SERVERS ARE READY TO SERVE WITH FULL CAPACITY AND ZERO

INTERRUPTION!

WebLogic,

BEA

firmasının

geliştirip

dünya

piyasalarına

sunduğu,

günümüzde

ise

Oracle'ın ürün portföyünde yer

alan, aynı zamanda uygulama

sunucuları arasında en iyi olarak

kabul gören ve üzerinde çok

çeşitli uygulamaların çalışmasına

izin veren java tabanlı bir

uygulamadır.

Bizlere

uygulama

geliştirme

süreçlerimizde

altyapı

servislerimizi geliştirmeye zaman

ayırmadan, kurumumuzun iş

ihtiyaçlarına dönük uygulamalar

geliştirmelerini 

sağlayan

bir

beceri sunuyor. WebLogic’in

sunduğu bu sağlam ve kolay

yönetilebilir altyapı sayesinde,

arka planda entegre olunan veri

kaynaklarına, kullanıcılarımızın

güvenli ve hızlı bir şekilde erişimini sağlıyoruz.

Cluster

yapısını

desteklemesi

sayesinde

uygulamalarımızın

sürekliliğini

sağladığı

gibi, ölçeklendirilebilmeyi ve yüksek performansı da

sağlıyor. Yük dağılımı, “caching”, “server migration”

ve “failover” desteği de son kullanıcılarımızın

uygulamaya kesintisiz erişimini  sağlamak amacıyla

beraberinde kullanmakta olduğumuz özellikleri

arasında.

Uygulamalarımızı ve servislerimizi üzerinde

koşturmakta olduğumuz WebLogic sunucularımızı

en son yayınlanan, yani en güncel sürümüne

yükseltme çalışmaları ile olası açıklar, eksiklikler ve

hataları giderme çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

WebLogic

is

a

java-based

application originally developed

and launched by BEA company

to world markets. Today it is part

of Oracle’s product line and is

accepted to be the best among

all other application serves and

allows simultaneous operation

of different application on it.

In our application development

process, it gives us the ability to

develop applications that meet

the needs of our organization

without having to spare time for

developing our infrastructure

services.Thankstothisrobustand

easy-to-manage infrastructure

offered by WebLogic, we provide

our users easy and quick access to

the data resources integrated in the

background.

Thanks to its support for cluster structure, it

both ensures continuity of our applications and

enables scalability and high performance. Among

the other features it offers that we use alongside

this product are “weight allocation”, “caching”,

“server migration” and “failover” support. 

By upgrading WebLogic servers on which we run

our applications and servers, to the latest up-to-

date version, we completed our task of taking care

of gaps, insufficiencies and errors.

SBM’den ·

From SBM

Kazım Uzar

Uygulama ve Değişim Yönetimi

Middleware Application Management