Previous Page  59 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 59 / 104 Next Page
Page Background

59

After 30 dimensions and 60 KPI definitions

were created for Elementary and Life Insurance

branches, we designed the models on the Business

Intelligence product (IBM Cognos 11) we use.

Cognos product family allows both in-memory and

in-database processing that drives us to use the

Dynamic Cubes technology of Cognos. So, we had a

high performing topology that processes billions of

data and allows users to analyze most frequently

usedmetrics and dimensions (report date, product,

company, vehicle group etc.) within seconds.

We are now in the pilot production phase since

late March for Self-Service Business Intelligence

Project which allows insurance companies to

easily compare their own statistics with the whole

industry data and generate customized analytical

reports froma simple interface via drag-and-drops.

We plan to make it available to all of the insurance

industry in June.

A part of this project, we are also working for

converting the current Business Intelligence

reports to SBM report template. We are planing to

make some of these reports available in July, that

executes on the new Business Intelligence models

and are prepared with the new report interface. By

the end of the year, we’ll be done with converting

the whole Business Intelligence system to the new

version.

With all these efforts, we have improved the

Business Intelligence system by developing a more

enterprise and modern UI and by empowering

analytical reporting with self-service approach,

hoping to provide faster and more accurate

guidance to decision makers of the industry

by converting the data gathered at SBM into

insightfull information.

Böylece, en çok sorgulanan metrik ve boyutların

(rapor tarihi, ürün, şirket, araç grubu vb.) birkaç

saniye içinde raporlanabildiği, milyarlarca veri

üzerinde çalışan performanslı bir yapı kurduk.

Sigorta şirketlerinin kendi istatistiklerini, sektör

verileri ile kolayca kıyaslayabileceği ve basit bir

arayüzden sürükle-bırak yöntemi ile kendine özel

analitik raporlar üretebileceği Self-Servis İş Zekası

Projesi’ni, Mart ayı sonunda pilot olarak devreye

aldık. Haziran ayı içerisinde tüm sigorta sektörüne

yaygınlaştırmayı planlamaktayız.

Proje içerisinde yapmayı planladığımız, mevcut İş

Zekası raporlarının SBM rapor şablonuna çevrim

çalışmaları devam etmektedir. Yeni İş Zekası

modelleri üzerinden çalışan ve yeni arayüzle

hazırlanmış raporları Temmuz ayında kullanıma

açmayı hedeflemekteyiz. Yıl sonunda tüm İş Zekası

sistemini yeni yapıya taşımış olacağız.

Tüm bu çalışmalarla, İş Zekası sistemini ve

çıktılarımızı daha kurumsal ve daha modern bir

görünüme kavuşturmanın yanında, self-servis

raporlama ile sektörün analitik raporlama gücünün

artırılmasına, SBM’de toplanan verilerin bilgiye

dönüştürülerek karar alıcıların daha doğru ve hızlı

yönlendirilmesine katkı sağlamayı umuyoruz.